Solidaritat UB convoca ajuts per a Personal d’Administració i Serveis

En el marc de les accions d’inclusió de la Fundació, la convocatòria s’adreça a PAS amb fills/es o persones menors d’edat a càrrec amb determinat grau de diversitat funcional.

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona convoca una borsa d’ajuts per a membres del Personal d’Administració i Serveis de la UB que tinguin fills o filles o persones menors d’edat a càrrec amb un grau de diversitat funcional física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%, per facilitar-ne la inclusió en els àmbits de la salut, l’educació, l’atenció social o similars.

Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades hauran de fer arribar el full de sol·licitud, acompanyat de la documentació indicada, a l’adreça de correu electrònic solidaritatub@ub.edu.

La data límit de presentació de sol·licituds és el 19 de gener de 2022.

La inclusió és un dels reptes clau de Solidaritat UB

La Universitat de Barcelona està compromesa amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides; i la Fundació Solidaritat UB treballa, específicament, en la concreció d’aquest compromís. Entre d’altres, els projectes de Solidaritat UB s’adrecen a fer realitat l’ODS 10, que, en la seva meta número 2, es proposa «potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones».

I és que, malgrat la societat incorpora cada cop més la diversitat funcional com una característica que ha de ser tinguda en compte per no crear situacions d’exclusió, encara hi ha molt àmbits, situacions i circumstàncies que poden excloure les persones amb diversitat funcional. I la correcció d’aquestes situacions sovint les obliga, a elles i a les famílies de les quals depenen, a incórrer en despeses addicionals per a la recepció de serveis de salut, sociosanitaris, educatius i d’altre tipus, que contribueixin a pal·liar-les.

Enguany, a més, la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19 i les mesures preses per fer-hi front han provocat que, en alguns casos, s’ajornessin o suspenguessin tractaments, teràpies, consultes de professionals… sovint imprescindibles per al benestar i el progrés socioeducatiu dels fills i filles i menors a càrrec.

En aquest sentit, la Fundació Solidaritat UB publica la present convocatòria, en el marc de les seves accions d’inclusió social i d’acord amb les finalitats recollides als seus estatuts: «promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social a favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa» (art. 5.1.c), tenint en compte que «donarà prioritat […], incorporant-los com a beneficiaris, si s’escau, als membres de la comunitat universitària» (art. 8).Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: