Convocats tres ajuts per a una estada solidària d’estiu a Gàmbia, amb l’ONG Àfrica Stop Malària

S’adrecen a estudiants de la UB que, a la tornada, hauran de realitzar un TFG relacionat amb l’experiència i actuaran com a agents de sensibilització.

La Universitat de Barcelona convoca un total de tres ajuts per a la realització d’una estada solidària amb l’ONG Àfrica Stop Malària a Gàmbia, de l’11 al 18 d’agost del 2023, i la posterior realització d’un Treball Final de Grau (TFG) que hi estigui relacionat.

La convocatòria s’adreça a estudiants de la Universitat de Barcelona en qualsevol dels seus graus, que durant l’any acadèmic 2022-2023 hagin matriculat, com a mínim, la meitat de les assignatures del tercer curs o que, havent-ne matriculat menys, la majoria de les assignatures matriculades en el mateix període corresponguin al quart curs. Cal ser major d’edat en presentar la sol·licitud i menor de 28 anys a 15 de setembre del 2023.

Les estades solidàries d’Àfrica Stop Malària inclouen, d’una banda, activitats de prevenció de la malària (com ara la instal·lació de mosquiteres) i de lluita contra la deforestació i, d’altra banda, activitats de sensibilització de les persones que hi participen.

En aquest sentit, l’objectiu dels ajuts és sensibilitzar i formar estudiants de la comunitat UB perquè, a la tornada, puguin actuar com a agents de sensibilització dels problemes que enfronta el Sud Global i les seves interaccions amb els problemes o comportaments existents en les nostres societats.

Per fer-ho, al llarg del curs 2023-2024 les persones que rebin l’ajut participaran en activitats de divulgació d’aquestes problemàtiques i, a més a més, realitzaran el TFG en relació a l’estada solidària i les temàtiques següents (o altres directament vinculades): la situació dels països del Sud, la incidència de malalties de l’àmbit de la salut global, les conseqüències del canvi climàtic a escala planetària, i les desigualtats, tant a nivell local com internacional.