Bon govern


Protocol per a la Protecció a la Infància a la Fundació Solidaritat UB

Política de Contractació de la Fundació Solidaritat UB. Reforma laboral RD 32/2021

Codis ètics

Codi ètic de la Fundació Solidaritat UB

Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona

Codi ètic i de conducta de LaFede.cat organitzacions per a la justícia global

Cooperació al desenvolupament

Código de conducta de las universidades en materia de cooperación al desarrollo, CRUE – Internacionalización y Cooperación

Directrices de la cooperación universitaria al desarrollo para el periodo 2019-2030, CRUE – Internacionalización y Cooperación

Manual de procedimiento administrativo y financiero de proyectos

Igualtat i violències masclistes

III Pla d’Igualtat de la Universitat de Barcelona

Protocol de la Fundació Solidaritat UB per a la prevenció, detecció, abordatge i actuació contra les situacions d’assetjament i violència sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i d’altres conductes masclistes, assetjadores i que atemptin a la dignitat de les persones

Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes

Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions, LaFede.cat organitzacions per a la justícia global

Carta de compromís per l’adopció d’un Protocol per l’abordatge de l’assetjament discriminatori i les violències sexuals