Solidaritat UB treballa a Tunis per a la cohesió social del jovent en risc d’exclusió

L’acció s’emmarca en el projecte Wahda, que busca enfortir la societat civil tunisiana per a la defensa dels drets civils i polítics i la cohesió social.

Logotip del projecte Wahda

Del 5 al 8 d’octubre de 2021, la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona coorganitza a Tunis (Tunísia) un seminari formatiu del projecte Wahda: Reforç de la societat civil tunisiana per la defensa dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social per avançar en la gestió de la crisi de la Covid-19, la transició política del país i l’estabilitat regional, de què és entitat sòcia.

Aquest projecte té per objectiu enfortir el rol de la societat civil tunisiana (especialment, les dones i el jovent) per a la defensa de l’espai cívic a través de la protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social.

Jornades Socioesportives i Investigació Acció Participativa

De les accions de Wahda, Solidaritat UB lidera la relacionada amb el reforç de la cohesió social i la resiliència comunitària dels joves en risc d’exclusió a Gran Tunis i Bizerte. Amb aquesta finalitat, es dissenyen i implementen dues accions:

  • Les Jornades Socioesportives: metodologia que es basa en l’activitat física cooperativa (no-competitiva) per facilitar la interacció, d’igual a igual, entre joves en risc d’exclusió social i estudiants d’universitat. Els objectius són contribuir a empoderar el jovent, combatre estereotips i prejudicis, establir les bases per al reconeixement mutu i promoure la inclusió social. Es tracta d’una metodologia emprada per la Universitat de Barcelona des de fa 25 anys, amb la participació de més de 8.000 estudiants de la Facultat d’Educació i unes 8.000 persones de diferents col·lectius (persones amb problemes de salut, persones refugiades…).
  • Una Investigació Acció Participativa (IAP): metodologia tant de recerca com d’intervenció social per documentar narratives alternatives del jovent participant (estudiants d’universitat i joves en risc d’exclusió social). La IAP permet que les persones participants puguin identificar elements estructurals i conjunturals que afecten la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la igualtat de gènere, i detectar els espais de participació per a la transformació social.
Foto: Ben Fekih Samer

Seminari formatiu a Tunísia

Per formar les persones que implementaran les Jornades Socioesportives i les que desenvoluparan l’IAP, s’està duent a terme l’actual seminari, que inicialment s’havia de realitzar a Barcelona però que, pel context de pandèmia, es va traslladar a Tunísia.

Aquesta formació, eminentment pràctica, inclou el desenvolupament i l’execució de quatre Jornades Socioesportives, en què els equips de facilitació de la Universitat de Cartago (UCAR) i d’ADO+ (la primera plataforma dedicada a l’adolescència a Tunísia) podran viure en primera persona l’aplicació de la metodologia amb estudiants d’universitat i joves en risc d’exclusió social. Igualment, a les persones a càrrec de l’IAP, el seminari els permetrà definir el tema i l’enfocament de la recerca, així com identificar indicadors qualitatius i estratègies de recollida d’informació.

Foto: Ben Fekih Samer

Projecte Wahda

El projecte Wahda busca millorar la governança democràtica de Tunísia, amb perspectiva de gènere i una mirada regional, en el marc de les limitacions de drets civils i polítics justificades per la crisi de la COVID-19.

Wahda està coordinat per NOVACT, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), i també en són sòcies la Universitat de Cartago (UCAR) i la Lliga Tunisiana per a la Defensa dels Drets Humans (LTDH). Igualment, hi participen l’associació tunisiana ADO+ i les associacions catalanes Superacció i la Rotllana.


Un projecte de:

Amb el suport de:


Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: