Solidaritat UB fa seguiment de les accions del projecte Wahda, a Tunísia

L’objectiu de Wahda és enfortir el rol de la societat civil tunisiana per a la defensa de l’espai cívic, a través de la protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social.

Logotip del projecte Wahda

Del 29 de novembre al 3 de desembre, la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, juntament amb l’associació Superacció, realitza a Tunísia una visita de seguiment de les accions del projecte Wahda: Intercanvi d’experiències de bones pràctiques sobre l’activitat física com a eina de resistència i cohesió social, de què és entitat sòcia.

Aquest projecte té per objectiu enfortir el rol de la societat civil tunisiana (especialment, les dones i el jovent) per a la defensa de l’espai cívic, a través de la protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social.

Jornades Socioesportives i Investigació Acció Participativa

En especial, la visita se centra en les accions de Wahda liderades per Solidaritat UB, que busquen reforçar la cohesió social i la resiliència comunitària dels joves en risc d’exclusió a Gran Tunis i Bizerte. Aquestes accions són:

  • Les Jornades Socioesportives: metodologia que es basa en l’activitat física cooperativa (no-competitiva) per facilitar la interacció, d’igual a igual, entre joves en risc d’exclusió social i estudiants d’universitat. Els objectius són contribuir a empoderar el jovent, combatre estereotips i prejudicis, establir les bases per al reconeixement mutu i promoure la inclusió social. Es tracta d’una metodologia emprada per la Universitat de Barcelona des de fa 25 anys.
  • Una Investigació Acció Participativa (IAP): metodologia tant de recerca com d’intervenció social per documentar narratives alternatives del jovent participant (estudiants d’universitat i joves en risc d’exclusió social). La IAP permet que les persones participants puguin identificar elements estructurals i conjunturals que afecten la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la igualtat de gènere, i detectar els espais de participació per a la transformació social.

La visita de seguiment permet compartir experiències i contribuir conjuntament a l’intercanvi d’opinions i reflexions en el desenvolupament d’ambdues activitats i dels processos de creació de vincles, cohesió social i empoderament de joves en risc d’exclusió social que fomenten.

Trobada socioesportiva amb infants i adolescents

En el marc de la vista de seguiment, Solidaritat UB, Superacció i l’associació tunisiana ADO+ han desenvolupat, el 30 de novembre, una trobada socioesportiva amb infants i adolescents del Centre Integré de Borj el Amri. A través del joc motor no competitiu com a estratègia per promoure l’empoderament i la cohesió grupal, les persones participants han compartit jocs i somriures, i s’ha establert un ambient de complicitat i treball cooperatiu.

Els dies 1 i 3 de desembre, Solidaritat UB i Superacció participaran també a les jornades socioesportives que, sermanalment, porten a terme la Universitat de Cartago (UCAR) i ADO+ amb estudiants universitaris i joves en risc d’exclusió social.

Projecte Wahda

Foto: ADO+

El projecte Wahda busca millorar la governança democràtica de Tunísia, amb perspectiva de gènere i una mirada regional, en el marc de les limitacions de drets civils i polítics justificades per la crisi de la COVID-19.

Wahda està coordinat per NOVACT, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), i també en són sòcies la Universitat de Cartago (UCAR) i la Lliga Tunisiana per a la Defensa dels Drets Humans (LTDH). Igualment, hi participen ADO+ i les associacions catalanes Superacció i la Rotllana.


Un projecte de:

Amb el suport de:


Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

Comments are closed.