Solidaritat UB fa seguiment de les accions del projecte Wahda, a Tunísia

L’objectiu de Wahda és enfortir el rol de la societat civil tunisiana per a la defensa de l’espai cívic, a través de la protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social.

Logotip del projecte Wahda

Del 29 de novembre al 3 de desembre, la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, juntament amb l’associació Superacció, realitza a Tunísia una visita de seguiment de les accions del projecte Wahda, de què és entitat sòcia.

Aquest projecte té per objectiu enfortir el rol de la societat civil tunisiana (especialment, les dones i el jovent) per a la defensa de l’espai cívic, a través de la protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social.

Jornades Socioesportives i Investigació Acció Participativa

En especial, la visita se centra en les accions de Wahda liderades per Solidaritat UB, que busquen reforçar la cohesió social i la resiliència comunitària dels joves en risc d’exclusió a Gran Tunis i Bizerte. Aquestes accions són:

  • Les Jornades Socioesportives: metodologia que es basa en l’activitat física cooperativa (no-competitiva) per facilitar la interacció, d’igual a igual, entre joves en risc d’exclusió social i estudiants d’universitat. Els objectius són contribuir a empoderar el jovent, combatre estereotips i prejudicis, establir les bases per al reconeixement mutu i promoure la inclusió social. Es tracta d’una metodologia emprada per la Universitat de Barcelona des de fa 25 anys.
  • Una Investigació Acció Participativa (IAP): metodologia tant de recerca com d’intervenció social per documentar narratives alternatives del jovent participant (estudiants d’universitat i joves en risc d’exclusió social). La IAP permet que les persones participants puguin identificar elements estructurals i conjunturals que afecten la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la igualtat de gènere, i detectar els espais de participació per a la transformació social.

La visita de seguiment permet compartir experiències i contribuir conjuntament a l’intercanvi d’opinions i reflexions en el desenvolupament d’ambdues activitats i dels processos de creació de vincles, cohesió social i empoderament de joves en risc d’exclusió social que fomenten.

Trobada socioesportiva amb infants i adolescents

En el marc de la vista de seguiment, Solidaritat UB, Superacció i l’associació tunisiana ADO+ han desenvolupat, el 30 de novembre, una trobada socioesportiva amb infants i adolescents del Centre Integré de Borj el Amri. A través del joc motor no competitiu com a estratègia per promoure l’empoderament i la cohesió grupal, les persones participants han compartit jocs i somriures, i s’ha establert un ambient de complicitat i treball cooperatiu.

Els dies 1 i 3 de desembre, Solidaritat UB i Superacció participaran també a les jornades socioesportives que, sermanalment, porten a terme la Universitat de Cartago (UCAR) i ADO+ amb estudiants universitaris i joves en risc d’exclusió social.

Projecte Wahda

Foto: ADO+

El projecte Wahda busca millorar la governança democràtica de Tunísia, amb perspectiva de gènere i una mirada regional, en el marc de les limitacions de drets civils i polítics justificades per la crisi de la COVID-19.

Wahda està coordinat per NOVACT, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), i també en són sòcies la Universitat de Cartago (UCAR) i la Lliga Tunisiana per a la Defensa dels Drets Humans (LTDH). Igualment, hi participen ADO+ i les associacions catalanes Superacció i la Rotllana.


Un projecte de:

Amb el suport de:


Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: