EL SISTEMA POLÍTIC ACTUAL

 1. Gènesi i organització de l’AFDL (Aliança de Forces Democràtiques per l’Alliberament del Congo). L’AFDL abans de maig de 1997
 2. La República Democràtica del Congo. La conquesta i l’organització del poder després del 17 de maig de 1997
    2.0. Forma de govern
    2.1. Divisió de poders
      2.1.1. Poder executiu
      2.1.2. Poder legislatiu
      2.1.3. Poder judicial
    2.2. Trets característics del govern de Kabila
    2.3. Sistema de partits
      2.3.1. Partits polítics durant l’era de Mobutu
      2.3.2. El sistema de partits des de 1997
    2.4. La rebel·lió d’agost de 1998. El retorn a la guerra
      2.4.1. Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD)
      2.4.2. Mouvement de Libération Congolais (MLC)
      2.4.3. Front Comú dels Moviments d’Alliberament
      2.4.4 Altres forces que intervenen en la guerra de l’RD Congo
    2.5. Societat civil
 3. L'actualitat política a la RDCongo
  3.1.L'assassinat de Laurent-Desiré Kabila i l'arribada al poder de Joseph Kabila
  3.2.Noves perspectives de pau pel conflicte?
  3.2.1.Acord de Sun City (abril de 2002)
  3.2.2.Acord de Pretòria (juliol de 2002)
  3.2.3.El Banc Mundial
  3.2.4.Nacions Unides

| Tornar índex Sistema Polític RD Congo | Tornar índex Sistema Polític Grans Llacs |

 

 


EL SISTEMA POLÍTIC ACTUAL

El 17 de maig de 1997, les forces rebels de l’AFDL, amb poca resistència per part de les FAZ (Forces Armades Zaireses de Mobutu), i amb el suport de tropes no congoleses com les forces armades de Rwanda, Uganda o Angola, arriben a Kinshasa. L’objectiu expressat per l’AFDL de derrocar Mobutu s’havia aconseguit. El mateix dia 17, Kabila s’alça amb la presidència de la República.

Però, tot i que l’Aliança i Kabila, com a representant seu, van ser rebuts com a alliberadors pel poble zairès, les accions de Kabila al capdavant el Govern congolès no s’han dirigit cap a un canvi en la concepció del poder ni en les formes d’actuació que diferenciessin Kabila de Mobutu, i tampoc cap a una democratització política. Kabila es va convertir ben aviat, i amb el decret llei 003 de 1997 així es va confirmar, en un president omnipotent a l’estil de Mobutu, i, en certa manera, ha reproduït alguna de les seves actuacions. Per exemple, no s’ha donat pas a un procés de transició a la democràcia (els partits polítics van quedar prohibits immediatament i els drets d’expressió i reunió van quedar coartats). A més, les forces de seguretat de la República Democràtica del Congo han estat denunciades en nombroses ocasions per violacions dels drets humans i per la impunitat amb la qual actuen.

Algunes ONG del país com l’Associació Africana per a la Defensa dels Drets Humans al Congo/Kinshasa —African Association for the Defense of Humans Rights in Congo/Kinshasa (ASADHO)— van denunciar les ja primerenques tendències del nou govern, encapçalat per Laurent-Desiré Kabila, «cap a un estat autoritari i una democràcia lliberticida, en vista de les nombroses violacions dels drets de la persona comeses per l’AFDL després de la seva arribada a Kinshasa, el 17 de maig de 1997». Altres organitzacions com, per exemple, Amnistia International, han denunciat que els mínims avenços en matèria de llibertats fonamentals aconseguits des de 1990 han sofert un greu retrocés des de l’arribada al poder de Kabila.

 1. Forma d’Estat

Després de la presa de poder de Kabila i l’AFDL (Aliança de Forces Democràtiques per a l’Alliberament del Congo), el 17 de maig de 1997, es van produir una sèrie de canvis al país. Formalment es va canviar el nom de República de Zaire pel de República Democràtica del Congo. Des del punt de vista d’organització del poder, es van prohibir els partits polítics i es va reconfigurar l’AFDL com l’únic partit legal (per la qual cosa moltes persones el van associar al Moviment Popular per la Revolució —anterior partit únic— de Mobutu). Al seu torn, també es van reorganitzar els serveis de seguretat i l’Exèrcit.

Quant a la forma d’estat, el país continua sent, de la mateixa manera que durant el període en què va governar Mobutu, una república, unitària i amb un presidencialisme autoritari.

L’únic text en què es menciona la forma d’estat de l’RD Congo és l’esborrany de Constitució de 1998 que, fins al març de 2000 no havia estat aprovat en referèndum per la població congolesa, però que il·lustra el plantejament de Kabila respecte a la forma d’estat. A l’esborrany s’al·ludeix a l’Estat de la República Democràtica del Congo com un «estat de dret» sobirà, unit, indivisible, social, democràtic i laic. Però els informes dels diferents organismes de defensa dels drets humans, tant els que actuen dins la mateixa RD Congo com els organismes internacionals, evidencien una manca d’estat de dret; un qüestionament de la sobirania, sobretot de la sobirania territorial per part dels moviments rebels i per part dels països veïns implicats en el conflicte; sí que s’evidencia, però, una tendència cap a l’organització territorial del poder de forma centralitzada; i, finalment, l’estat social i democràtic no té garanties suficients d’existència (ni en els territoris dominats per Kabila ni pels dominats pels moviments rebels a partir d’agost de 1998).

 

1. Gènesi i organització de l’AFDL (Aliança de Forces Democràtiques per l’Alliberament del Congo). L’AFDL abans de maig de 1997

L’AFDL aconsegueix el poder el maig de 1997. Però, què és l’AFDL? Quins grups la componen? Quins són els seus objectius? Quin és el seu programa polític?

L’octubre de 1996, neix oficialment l’Aliança de Forces Democràtiques per a l’Alliberament del Congo-Zaire (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre) després coneguda com a Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo i també coneguda per les sigles AFDL. L’AFDL estava composta per quatre partits:

Cap dels partits que conformaven l’AFDL tenia una base social àmplia que els donés suport. Però la seva actuació es va veure molt afavorida socialment ja que, per a la població civil zairesa, eren els representants de la lluita armada contra el poder i tot allò que comportava (corrupció, violacions dels drets humans, inseguretat social, etc.), personificat per Mobutu i els seus partidaris.

La direcció de l’AFDL la va encapçalar Laurent-Desiré Kabila, líder del Partit de la Revolució Popular. L’Aliança va arribar al poder sense haver donat a conèixer explícitament el seu programa. L’únic lema que se li coneixia era aquell relacionat amb el derrocament del dictador Mobutu. Amb aquest lema s’havia guanyat la simpatia de gran part de la població, que percebia la confrontació entre les forces mobutistes i l’AFDL com una guerra d’alliberament. A part d’aquest lema, el que es coneixia de l’Aliança era el predomini de membres de l’ètnia tutsi en aquesta organització, els països que li donaven suport i, en l’àmbit relacionat amb la política interna, es coneixien els mètodes o mecanismes d’organització que havia emprat en les zones sota el seu control durant la guerra de 1996-1997.

Els diferents informes del relator especial de les Nacions Unides entre 1996 i 1997 descriuen la forma d’organització que l’AFDL imposava als territoris ocupats. Durant el seu avanç cap a Kinshasa, l’Aliança va imposar un ordre social als territoris ocupats partint del que des de l’Aliança es va conèixer com una «nova moralitat». Aquesta era la justificació emprada per impartir cursos d’adoctrinament polític als funcionaris subalterns. Així mateix, l’Aliança en el seu avanç cap a la capital del país va imposar la substitució d’autoritats militars i civils, la suplantació de caps tradicionals per persones d’origen tutsi al Kivu, la prohibició de partits polítics, la marginació o persecució de l’oposició pacífica antimobutista, la limitació en l’acció de les organitzacions o moviments cívics i l’organització dels anomenats Tshembe-Tshembe (que van acabar desapareixent). Els Tshembe-Tshembe eren comitès de defensa de la revolució, o milícies d’autodefensa, i, segons l’International Crisis Group (ICG), eren «un mecanisme de control local que recordava als sistemes totalitaris tant de dretes com d’esquerres». Es descriuen els Tshembe-Tshembe com a comitès de carrer que tenien com a funció informar l’Aliança i observar els ciutadans, i també vetllar per l’acompliment de la «nova moralitat». Però aquesta pràctica va anar abandonant-se a excepció d’aquells intents per limitar la corrupció.

A mesura que l’AFDL va avançant cap a Kinshasa es van experimentant formes d’elecció de representants que es van conjugar amb la prohibició dels partits polítics, excepció feta de l’AFDL, i la limitació en el funcionament de les ONG. Segons l’ICG, en aquest període s’adopta una «forma de democràcia populista» en la qual la gent, reunida en assemblees, elegia els candidats amb el sistema de mà alçada. El relator especial per la República Democràtica del Congo de les Nacions Unides afirma que es duien a terme eleccions a mà alçada de representants, sobretot des del punt de vista d’organitzacions de base, però que aquestes eleccions eren realitzades davant les autoritats polítiques de l’Aliança. Finalment, aquest sistema d’elecció va ser suprimit, ja que no semblava institucionalitzar el poder de l’Aliança.

D’altra banda, es percebia una lluita interna pel poder. Aquesta lluita pel poder en el si de l’AFDL va tenir com a conseqüències més importants l’eliminació física o política de 3 dels 4 líders fundadors de l’Aliança i la concentració del poder en mans de Kabila. D’aquesta manera, el líder del Consell Nacional de Resistència per la Democràcia (CNRD), Ngandu Kisase, va ser detingut i posteriorment assassinat. Sembla que l’assassinat ocorregut el 8 de gener de 1997 el van perpetrar les mateixes forces de l’Aliança. Anselme Masasu, líder del Moviment Revolucionari per l’Alliberament del Zaire (MRLZ), vicepresident de l’AFDL i comandant de les Forces Armades Congoleses, va ser apartat d’aquests càrrecs i empresonat pel coronel James Kabare el novembre de 1997 (presumiblement com a resultat de les lluites internes existents a l’Aliança). Es va acusar Masusu de crear una milícia privada i de fraternitzar amb els enemics de l’Estat. Posteriorment va ser condemnat a 20 anys de presó. Per la seva part, Déogratias Bugera, líder de l’Aliança Democràtica dels Pobles (ADP), va passar de secretari general de l’Aliança a ocupar un lloc —sense una funció específica— en l’Alt Gabinet. Finalment, Bugera va integrar-se en l’RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie), moviment rebel que lluita contra Kabila des de l’agost de 1998. D’aquesta manera, es manifesten les lluites internes pel poder i el triomf de l’opció de Kabila, que va quedar com a líder indiscutible de l’Aliança.

 

2. La República Democràtica del Congo. La conquesta i l’organització del poder després del 17 de maig de 1997

 

2.0. Forma de govern

La forma de govern que s’articula en el decret llei 003 de 28 de maig de 1997, el qual regeix fins a l’aprovació en referèndum de l’esborrany de Constitució de 1998, estableix un govern presidencial de caràcter autoritari, amb una concentració absoluta del poder en la figura del president de la República, és a dir, en mans de Laurent-Desiré Kabila. Respecte a la disposició autoritària del nou règim instal·lat a Kinshasa, aquest es fa evident en els apartats «Divisió de poder?» i «Violacions dels drets humans».

 

2.1. Divisió de poders?

Un cop autoproclamat Kabila com a president de la República, s’articula un nou sistema d’organització dels poders que es materialitzarà legalment i cronològica en els Estatuts de l’Aliança (que regiran entre el 17 de maig de 1997 i el 28 de maig de 1997), i posteriorment en el decret llei 003 de 28 de maig de 1997.

Si Kabila era percebut el 1997, per la majoria de la població del Zaire, com l’alliberador del jou autoritari mobutista, ben aviat va ser percebut com un dictador igual que l’anterior o pitjor. Aquesta percepció es va basar en una sèrie de fets com són la continuació de pràctiques repressives i impunes dirigides cap a la població i cap als partits polítics i organitzacions socials o la no-implementació del calendari electoral, que implicava la realització d’eleccions multipartidistes, i que va ser proposat per Kabila en el moment d’accedir al poder.

 

2.1.1. Poder executiu

Al decret llei 003 de 28 de maig de 1997, el qual s’aplica en la mesura que no s’aprovi una constitució, s’observa el reconeixement de tres institucions de la República que són: el president de la República, el Govern, i les Corts i els tribunals. Es fa notar la inexistència de reconeixement d’un poder legislatiu exercit per representants elegits democràticament pel poble.

En aquest decret ressalta el presidencialisme de caràcter autoritari implementat en la República Democràtica del Congo. En aquest sentit, el president, Laurent-Desiré Kabila, té el poder executiu i el poder legislatiu —aquest últim l’exerceix mitjançant decrets lleis.

El president de la República és també el cap de les Forces Armades (FAC —Forces Armades Congoleses—) que estan sota el seu control a causa de la col·locació en llocs clau de persones de confiança, com el seu fill.

Altres tasques del president són la definició de la política de la nació o la revocació de ministres, ambaixadors, oficials de l’Exèrcit, etc. Així mateix, els ministres i els responsables de la gestió estatal han de respondre davant el president. El govern de Kabila ha incorporat en el Govern diferents personalitats de l’oposició però a títol personal, és a dir, no com a representants d’un partit polític. Aquests ministres que es poden considerar com a «independents» (en la mesura que no formen part de l’Aliança) compten amb «l’assessorament» d’un conseller de l’AFDL, que socialment s’associa a l’autoritat real.

Així mateix, si bé s’afirma al mateix decret la independència del poder judicial, alguns informes destaquen que el poder judicial depèn directament del president de la República que pot rellevar de les seves funcions i revocar sota la proposició del Consell Superior de la Magistratura (que no funciona) els magistrats i el Ministeri Públic.

Tot i la redacció d’un esborrany de Constitució el 1998 que s’havia d’aprovar en referèndum (que no es va realitzar) i que determinava, entre altres, la manera d’elegir el president, Kabila continua exercint el poder sense representar la voluntat popular i concentra en les seves mans els poders executiu, legislatiu i judicial.

 

2.1.2. Poder legislatiu

El decret 003 de 28 de maig de 1997 ni tan sols menciona l’existència d’un poder legislatiu, se centra principalment en la «definició» de l’abast (indeterminat) dels poders totals del president de la República, Laurent-Desiré Kabila. En l’esborrany de la Constitució de 1998, que no regeix, sí que es reconeix l’existència d’un poder legislatiu exercit per un parlament bicameral. Es reconeix que el Parlament (amb un mandat de 5 anys) és el que elabora i vota les lleis. Però les resolucions de l’únic intent seriós d’establir una transició democràtica al país, els textos elaborats durant la Conferència Nacional Sobirana no són tinguts en compte.

 

2.1.3. Poder judicial

Tot i que es declara la independència del poder judicial tant al decret llei 003 de 1997 com a l’esborrany de la Constitució de 1998, la pràctica indica que aquesta independència no existeix. Segons informes de les Nacions Unides i d’organitzacions de defensa dels drets humans, Kabila pot revocar, sota proposició del Consell Superior de la Magistratura (que no està en funcionament), els magistrats i el Ministeri Públic. L’arbitrarietat i els errors a l’hora de dictar sentències, o d’aplicar les lleis, són alarmants. A més, l’àmbit d’actuació judicial varia de Kinshasa a les altres regions de l’RD Congo. En la primera es tenen en compte i s’observen, encara que amb moltíssimes deficiències, alguns aspectes formals. Però a les províncies, l’autoritat judicial és l’autoritat política representada per l’AFDL.

Des de l’esclat de la guerra l’agost de 1998, l’activitat de la Cort d’Ordre Militar (creada el 1997 pel decret presidencial 019), i que segons el relator de les Nacions Unides per la República Democràtica del Congo es va crear per acabar amb les operacions de consolidació de posicions conquerides, ha ampliat tant el seu abast geogràfic (abans només actuava a Kinshasa i rodalies) com el seu mandat legal (poden jutjar civils segons les regles processals militars, les decisions no es poden apel·lar). Els jutges dels tribunals militars són designats directament per Kabila, i és aquest l’únic que pot revocar les decisions d’aquests tribunals. D’aquesta manera, es confirma la manca d’independència del poder judicial respecte a l’executiu i la inexistència d’una divisió de poders.

Human Rights Watch (HRW) destaca l’ampliació de l’abast jurisdiccional del Tribunal Militar que es va donar el 2 de gener de 1999, amb el decret 171. Aquest decret declarava l’estat d’emergència a les regions controlades pels rebels i els seus partidaris. També es van ampliar les potestats dels militars, de manera que podien reemplaçar les autoritats civils, apropiar-se de la propietat privada, i fins i tot tenien el dret de reclutar civils. Al seu torn, l’HRW afirma que l’actuació del Tribunal Militar «ha estat utilitzada de manera creixent com a eina de repressió política, sobretot per castigar l’oposició no violenta i tapar la boca als crítics del Govern que estan tant en els mitjans de comunicació.

 

2.2. Trets característics del govern de Kabila

L’estructura de poder organitzada i encapçalada per Kabila es distingeix per: