Has de fer la matrícula? Marca la casella de la solidaritat!

Contribuiràs amb 5€ als projectes d’acció social i cooperació per al desenvolupament de la UB, com ara el Programa de suport a persones refugiades.

Ets o seràs estudiant de la Universitat de Barcelona? Et toca fer la matrícula per al curs 2019-2020?

Si és així, tens l’oportunitat de contribuir, amb 5€, als projectes d’acció social i cooperació per al desenvolupament de la Universitat, que gestiona la Fundació Solidaritat UB.

Per fer-ho, marca “SÍ” a la casella d’“Aportació a la fundació Solidaritat UB” que trobaràs dins l’apartat “Altres serveis que podeu subscriure” del formulari de sol·licitud de matrícula.

Aquest curs, 2019-2020, les aportacions econòmiques fetes per l’alumnat de la Universitat de Barcelona es destinaran, de forma prioritària, al Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte i a projectes de desenvolupament sostenible. Entre aquests últims, per exemple, hi ha un projecte de producció sostenible d’aliments en espais urbans per potenciar l’economia verda i la cohesió social, que es duu a terme en 13 ciutats del món; i un projecte de gestió sostenible de les aigües residuals i els serveis de sanejament a la regió de Saint-Louis (Senegal).

Durant el curs 2018-2019, els recursos recaptats es van destinar, entre d’altres, al mateix Programa de suport a persones refugiades, que permet que en el present curs estudiïn a la UB 43 persones provinents de zones en conflicte, i a la construcció d’una depuradora ecològica per al tractament i la reutilització d’aigües residuals al campus de la Universitat Gaston Berger (UGB) de Senegal.