CURS “IMPACTE DE LES REBEL·LIONS ÀRABS EN EL MAPA POLÍTIC DEL MÓN”

impacte-rebellions-arabsPrograma del curs

Informació i secretaria
Fundació Món-3
Facultat d’Economia i Empresa
Tel. 93 402 43 25
mon-3@pangea.org