Conversa en català per a la inclusió

Col·labora a la inclusió social i cultural conversant en català presencialment o a distància. Entitat sol·licitant: Voluntariat per la Llengua (Direcció General de Política Lingüística/Consorci per a la Normalització Lingüística) Què cerca? Una persona voluntària que ajudi a millorar el català (nivell bàsic). Perfil del voluntari/a: Persones empàtiques amb coneixements…

Seguir