Política de privacitat

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, així com la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, li proporcionem la següent informació sobre la protecció de les dades identificatives recollides per FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB (en endavant, FSUB):

1. Responsable del tractament

Identitat: Fundació Privada Solidaritat UB
CIF: G-61084950
Adreça postal: c/ Melcior de Palau, 140 (08014 Barcelona)
Contacte del delegat de protecció de dades: xlopez@ub.edu

2. Finalitat del tractament

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

– Gestionar l’enviament de comunicacions, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els projectes, activitats i serveis de la FSUB.

No tractarem les seves dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3. Durada

Les seves dades seran conservades indefinidament o bé fins que vostè ens en sol·liciti la supressió o hi revoqui el seu consentiment.

4. Legitimació del tractament

La base de legitimació del tractament de les dades radica en el consentiment exprés de la persona interessada.

5. Cessió i transferència

En cas necessari, les seves dades personals poden ser cedides a la Universitat de Barcelona (UB) per gestionar la participació de les persones inscrites en formacions i altres activitats. Igualment, en cas necessari, les seves dades personals poden ser transferides a MailChimp, com a plataforma de gestió dels butlletins de notícies, certificada pel Privacy Shield. No es realitzaran altres cessions ni transferències internacionals de dades.

6. Drets de les persones interessades

En registrar-se al nostre web, vostè ens facilita el seu consentiment exprés a aquests tractaments. Si no desitja seguir rebent comunicacions, pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

A més, té dret a accedir a la informació que tenim de vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament, a demanar la portabilitat de les seves dades i a reclamar davant una Autoritat de Control. Per a això, només necessita comunicar-ho mitjançant escrit signat, adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document oficial vàlid que acrediti la seva identitat, adreçat a: Fundació Privada Solidaritat UB, c/ Melcior de Palau, 140, 08014, Barcelona; o bé al correu electrònic del nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD), xlopez@ub.edu.

7. Galetes (cookies)

Pot consultar la nostra Política de Cookies aquí.

8. Canvis en aquesta política de privacitat

La FSUB es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Comentarios cerrados.