Portada
Veredicte
Acte de lliurament
Edicions anteriors
Més informació

Fundació Solidaritat UB
93 403 96 12
solidaritatub@ub.edu

Veredicte

El jurat del III Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, convocat per la Universitat de Barcelona, es va reunir el 29 de setembre de 2022 per deliberar sobre els pòsters presentats. Un cop finalitzada la valoració, el jurat va acordar guardonar els tres pòsters següents: SalutMaternal: l’eina digital infermera per a la prevenció, la detecció i el tractament de la depressió postpart; Aproximación geográfica al fenómeno de la apatridia, i Acció pel clima.

El pòster SalutMaternal: l’eina digital infermera per a la prevenció, la detecció i el tractament de la depressió postpart dissenya una aplicació que, des de la perspectiva infermera, ha de permetre prevenir, detectar i tractar la depressió́ postpart en dones embarassades o puèrperes. L’han elaborat Cristina Ascencio Castillo i Gemma Ballesteros Campano, estudiants del grau d’Infermeria.

El jurat destaca que les estudiants ofereixen una solució a la problemàtica, amb una introducció explicativa, uns objectius clars i una narrativa ben estructurada, que inclou elements gràfics i visuals per facilitar la divulgació dels continguts. Igualment, el jurat valora que la proposta estigui alineada amb la meta 5.6 de l’Agenda 2030, dedicada a assegurar l’accés universal a la salut sexual i reproductiva, i elogia que la voluntat de la recerca sigui millorar la qualitat de vida de les dones amb depressió postpart o en risc de patir-la, una qüestió de drets humans que considera aplicable a qualsevol entorn.

El pòster Aproximación geográfica al fenómeno de la apatridia analitza el fenomen i la distribució geogràfica de l’apatrídia, en diferents escales, per conscienciar la societat sobre una problemàtica que afecta més de quinze milions de persones al món. L’ha elaborat Guillem Garcia Caralt, estudiant del grau de Geografia.

El jurat subratlla que l’estudiant tracta un tema interessant i pertinent per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, ja que, si bé l’apatrídia no s’hi esmenta de manera explícita, és clarament una qüestió de drets humans relacionada amb els ODS 10 i 16: en concret, amb la meta 10.7, destinada a facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, i la meta 16.9, que busca proporcionar accés a una identitat jurídica per a tothom. A més, el jurat sosté que el pòster aborda tant les causes com els efectes de la problemàtica, il·lustra la interdependència entre territoris i les dinàmiques de poder, i apropa el tema a la ciutadania amb la inclusió d’entrevistes que posen cara i ulls a les persones que pateixen aquesta situació.

El pòster Acció pel clima identifica accions amb què la Universitat de Barcelona podria contribuir a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, alhora que detalla com i amb qui es durien a terme aquestes accions i de quina manera se n’avaluaria l’impacte. L’han elaborat Helena Cabello Hernández, Emma Estévez Bautista, Núria Masó Espejo, Pau Pro Alabanda i Núria Vera Gálvez, estudiants del grau d’Infermeria.

El jurat ressalta que el grup d’estudiants planteja un tema molt concret, ben estructurat, lligat a una realitat local i, alhora, perfectament emmarcat en l’ODS 13. Per al jurat, el treball excel·leix per la presentació de propostes que inclouen modus operandi i indicadors d’avaluació, així com per l’òptica comunitària i la voluntat de teixir aliances entre la universitat i la societat per a l’assoliment de l’Agenda 2030.

El jurat acorda destacar amb una menció especial, sense dotació econòmica, els pòsters següents:

Red-carbon-quantum-dot-doped SnO₂ for efficient perovskite solar cells, de Carlos Alonso Ayala, Carlota Casas Comas, Nerea Morante del Pino i Manal Ouchen Lamaiz, estudiants del grau de Química, que descriu formes assequibles d’aplicació de la nanotecnologia per millorar l’accés del món rural a l’energia renovable proporcionada per les plaques solars. El jurat elogia la cerca de solucions a problemes concrets i clarament vinculats a l’ODS 7, que promou l’accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. Així mateix, el jurat aprecia el plantejament explicatiu de la tecnologia i la seva posada en valor en el moment en què s’estudia aplicar-la en pobles abandonats.

Evolució de la consciència ambiental en els joves. Una aproximació qualitativa a l’educació ambiental a Catalunya, d’Estrella Claramunt Marco, estudiant del grau de Psicologia, que fa una anàlisi qualitativa del que identifica com una disminució de l’«actitud ambiental» entre el jovent de Catalunya l’any 2021 respecte dels anys 2014 o 2007. El jurat destaca l’interès de la temàtica, la coherència de les conclusions presentades i la pertinència dels continguts exposats per a l’assoliment dels ODS 4 i 13; en especial, de la meta 4.7, destinada a garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible.

Quant al conjunt de pòsters premiats, el jurat subratlla que l’alumnat hi té present tant el context de la qüestió tractada com la població que afecta i que els principis ètics de sostenibilitat i drets humans travessen tots els continguts.