DOCUMENTS

Carta de les Nacions Unides


Carta Internacional dels Drets Humans

Declaració Universal de Drets Humans 
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 
Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 
Segon Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, destinat a abolir la pena de mort 
Recopilació de les observacions generals i recomanacions generals adoptades per órgans creats en virtut de tractats de drets humans, de 12 de maig de 2004

 

Drets Humans de tercera generació

Declaració sobre el dret al desenvolupament. Adoptada per l'Assemblea General en la seva resolució 41/128, de 4 de desembre de 1986
Declaració sobre el Dret dels Pobles a la Pau. Adoptada per l'Assemblea General en la seva resolució 39/11, de 12 de novembre de 1984

 

Els Defensors dels Drets Humans

Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts 
Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Libertades Fundamentales (format PDF)

 

Dret a la Lliure Determinació

Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials 
Resolució 1803 (XVII) de la Assemblea General, de 14 de desembre de 1962, titulat "Sobirania permanent sobre els recursos naturals" 

 

Prevenció de la Discriminació

Convenció Internacional sobre l'eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial 
Declaració sobre els Drets de les Persones membres a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques 
Declaració sobre la eliminació de totes les formes d'intolerància i discriminació fonamentades en la religió o les conviccions 

 

Drets de la Dona

Declaració sobre l'eliminació de la discriminació contra la dona 
Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 
Convenció sobre els drets polítics de la dona 
Declaració sobre la protecció de la dona i el nen en estats de emergència o de conflicte armat 
Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona 
Resolució sobre dones, pau i seguretat.

 

Drets del nen

Declaració dels Drets del Nen 
Convenció sobre els Drets del Nen 
Declaració sobre els principis socials i jurídics relatius a la protecció y el benestar dels nens, amb especial atenció a l'adopció i la colocació en llars de guarda, en els àmbits nacionals i internacionals. 
Conveni sobre l'edat mínima d'admissió a la feina
Conveni sobre la prohibició de les pitjors formes de treball infantil i l'acció immediata per a la seva eliminació

 

Els Drets Humans en l'administració de justícia

Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants 
Declaració sobre la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçoses 
Principis relatius a una eficaç prevenció i investigació de les execucions extralegals, arbitràries i sumàries 

 

Benestar, progrés i desenvolupament social

Declaració universal sobre l'eradicació de la fam i la malnutrició 
Declaració sobre l'utilització del progrés científic i tecnològic en interès de la pau i en benefici de l'humanitat 
Declaració sobre el Dret dels Pobles a la Pau 
Declaració sobre el dret al desenvolupament 
Normes Internacionals del Treball (OIT)
Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció

Migracions

Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars 
Conveni sobre els treballadors migrants (revisat), 1949
Conveni sobre els treballadors migrants (disposicions complementaries), 1975

 

Asil i refugiats

Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats 
Protocol sobre l'Estatut dels Refugiats 
Estatut de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels  Refugiats 
Declaració sobre l'Asil Territorial 
Declaració sobre els drets humans dels individus que no són nacionals del país en que viuen 

 

Crims de guerra i crims de lesa humanitat, inclòs el genocidi

Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi 
Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat 
Principis de cooperació internacional en la identificació, detenció, extradició i càstig dels culpables de crims de guerra, o de crims de lesa humanitat 

 

Dret humanitari

Conveni de Ginebra per alleujar la sort que corren els ferits i els malalts de les forces armades en campanya (Conveni I) 
Conveni de Ginebra per alleujar la sort que corren els ferits, els malalts i els nàufrags de les forces armades al mar (Conveni II) 
Conveni de Ginebra relatiu al tracte degut als presoners de guerra (Conveni III) 
Conveni de Ginebra relatiu a la protecció deguda a les persones civils en temps de guerra (Conveni IV) 
Protocol Addicional als Convenis de Ginebra del 12 d'agost de 1949 relatiu a la Protecció de les Víctimes dels Conflictes Armats Internacionals (Protocol I) 
Protocol Addicional als Convenis de Ginebra del 12 d'agost de 1949 relatiu a la protecció de les víctimes dels conflictes armats sense caràcter internacional (Protocol II) 

L'aigua

Resolució 1803 (XVII) de l'Assemblea General, de 14 de desembre de 1962 , titulada "Sobirania permanent sobre els recursos naturals".
Convenció sobre el dret dels usos dels cursos d'aigua internacionals per a fins distintes de la navegació, de 21 de maig de 1997. Antecedents en la Resolució 2.669 (XXV) de l'Assemblea General de les Nacions Unides, de 8 de desembre de 1970 (en pdf).
Resolució 2.669 (XXV) de l'Assemblea General de les Nacions Unides, de 8 de desembre de 1970, titulada Desenvolupament progressiu i codificació de les normes de dret internacional sobre els cursos d'aigua internacionals (en pdf).
Comentari General sobre el Dret a l’Aigua

L'Islam

El sagrat Alcorà
Continguts de l'Alcorà