Activitats

Al llarg de tres activitats anireu combinant el treball individual amb el treball de grup per investigar, contrastar informació, arribar a acords i elaborar material.

Activitat 1

Feu grups de tres persones i per començar, he pensat en una activitat que us ajudarà a situar-vos.

Activitat 2

Després us repartiu la feina entre els tres components del grup de la següent manera: una persona treballarà en els factors de risc per al cos humà com si fos especialista en nutrició, l'altra en possibles mesures polítiques per afrontar el repte, diguem que farà de conseller/a, i la tercera haurà de contextualitzar la problemàtica per difondre-la, serà periodista. Aquest repartiment de rols us ajudarà a aprofundir en un tema tan ampli com és el de l'aigua.

Activitat 3

Compartireu tot el que teniu treballat per organitzar i ultimar la conferència.

Un cop acabades les tres activitats cada grup ha de tenir com a mínim, el següent material:

  • Un document per donar a conèixer la relació entre l'aigua i el cos humà
  • Un fulletó informatiu sobre el dret a l'aigua.
  • Una exposició sobre la situació de l'aigua potable al món.
  • Un guió de la conferència amb títol i subtítol.
  • Un llistat de webs que, al vostre entendre, plantegin respostes al repte de l'aigua en un món desigual.
  • Un mapa del món on es vegi reflectit un dels aspectes que valoreu més importants de la situació actual de l'aigua.

Els tres primers són el resultat de l'activitat 2 i els tres últims (el guió, el llistat i el mapa) els elaborareu en l'activitat 3 compartint les diferents aportacion, per tant, cal que al llarg del treball individual (activitat 2), i a mida que l'aneu acabant, cadascú de vosaltres ho vagi preparant.

Esteu preparats? Doncs, comenceu per l'activitat 1