Projecte Prometeus

El Projecte Prometeus vetlla perquè joves de barris de Barcelona amb un índex de població universitària inferior a la mitjana de la ciutat puguin completar estudis a la universitat, independentment dels condicionants econòmics i socials.

Va començar l’any 2016 al Raval, impulsat per l’Associació Educativa Integral del Raval, el diari El Raval i els dos instituts públics del barri, i l’any 2018 va ser guardonat amb Premi Barcelona Innovació Educativa. Poc després, el curs 2018-2019, el projecte es va estendre als barris de Besòs-Maresme, La Verneda i la Pau i la Zona Nord (Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona) i, properament, s’implantarà també a Poble-sec, Turó de la Peira i La Prosperitat, en el marc del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona.

Conjuntament amb el programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU) de la Facultat d’Educació, la Fundació Solidaritat UB representa la Universitat de Barcelona en les reunions del grup motor del projecte, en què participen les universitats UB, UAB, UPF, UPC i UOC.

Igualment, el PSAU i Solidaritat UB faciliten la coordinació de les entitats del projecte amb la Universitat; concretament, amb els deganats, la persona responsable del Pla d’Acció Tutorial i els projectes de responsabilitat social de les facultats, així com amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i Gestió Acadèmica.

El 8 de novembre de 2021 es va celebrar la graduació de la primera promoció d’universitaris Prometeus, formada per una quinzena d’estudiants del Raval. Durant el curs 2020-2021, 25 joves Prometeus cursen estudis de Grau a la UB i, en general, 167 joves continuen estudis de Grau a les universitats públiques participants.

El 14 de novembre de 2022 es va celebrar la graduació de la segona promoció, formada per vuit joves. El curs 2021-2022, un total de 193 estudiants participen en aquest programa.