Webquest interdisciplinar per treballar l'eix transversal d'Educació per a la Pau.

Pensada per a segon cicle d'ESO.