Informació per a entitats

Si ets una entitat que vol col·laborar amb Voluntariat UB per primer cop…

escriu-nos a voluntariat@ub.edu i concertarem una reunió de presentació per conèixer-nos i traçar les línies de col·laboració.

Si ets una entitat que ja col·labores amb Voluntariat UB i estàs buscant persones voluntàries…

envia’ns les teves crides a voluntariat@ub.edu perquè les publiquem al web, en fem difusió a Twitter i Facebook i les incloguem al nostre butlletí informatiu.

Criteris de transparència de les entitats amb què es col·labora

Partint del dret de la ciutadania a estar informada per poder intervenir en activitats col·lectives, les entitats sense ànim de lucre que col·laboren amb Voluntariat UB estan subjectes a la normativa catalana sobre transparència (article 3.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i article 3.1.e de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) en tractar-se d’entitats que col·laboren amb l’Administració Pública, que duen a terme serveis d’interès general i/o perceben fons públics per ser destinats a finalitats d’interès general i solidari, i per enfortir el teixit.

Comments are closed.