Informació per a entitats

Si ets una entitat que vol col·laborar amb Voluntariat UB per primer cop…

escriu-nos a voluntariat@ub.edu i concertarem una reunió de presentació per conèixer-nos i traçar les línies de col·laboració.

Si ets una entitat que ja col·labores amb Voluntariat UB i estàs buscant persones voluntàries…

envia’ns les teves crides a voluntariat@ub.edu perquè les publiquem al web, en fem difusió a Twitter i Facebook i les incloguem al nostre butlletí informatiu.

 

Criteris de transparència de les entitats amb què es col·labora

Partint de la idea que la ciutadania ha d’estar informada per poder intervenir en activitats col·lectives, la Fundació Solidaritat UB ha de tenir accés a la informació de les entitats amb què col·labora, a fi de poder gestionar correctament el programa de Voluntariat.

Igualment, les entitats sense ànim de lucre estan subjectes a la normativa catalana sobre transparència (article 3.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i article 3.1.e de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) en tractar-se d’entitats que col·laboren amb l’Administració Pública, que duen a terme serveis d’interès general i/o perceben fons públics per ser destinats a finalitats d’interès general i solidari, i per enfortir el teixit.

Comments are closed.