La Universitat de Barcelona promou la inclusió social de persones refugiades mitjançant l’esport

El 6 d’abril es commemora el Dia Internacional de l’Esport pel Desenvolupament i la Pau.

Sports and Culture Academy (Glòria Mora Gallego, 2019)

En el marc de la coordinació del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, la Fundació Solidaritat UB ha identificat l’esport i l’activitat física com a línia d’acció estratègica per fomentar la convivència, el respecte, la resiliència i la pau entre persones migrants i refugiades i població d’acollida. De fet, aquesta línia es va iniciar l’any 2019, en col·laboració amb l’ONG Iliakida i la Universitat de l’Egeu, a través de l’activitat Sports and Culture Academy.

En el mateix àmbit, Solidaritat UB impulsa actualment el projecte COMMUNITY, una iniciativa desenvolupada per la Universitat de Barcelona i finançada per la Unió Europea que té com a objectiu la promoció de la inclusió social de persones refugiades en comunitats d’acollida mitjançant la implementació de reunions socioesportives.

Els objectius específics de COMMUNITY són:

  • Fomentar en l’estudiantat de la Universitat de Barcelona i les persones refugiades el compromís directe, el pensament crític, la interculturalitat, les relacions intergeneracionals, el coneixement mutu i la cooperació, l’apoderament personal i l’assoliment de competències socials.
  • Promoure el compromís directe de les comunitats d’acollida amb enfocaments innovadors en el camp de la inclusió social de les persones refugiades mitjançant activitats esportives i físiques.
  • Incentivar l’esport i l’activitat física entre el conjunt de persones participants.

Aquests objectius s’aconseguiran a través del model d’intervenció social anomenat “reunions socioesportives”, que, mitjançant la pràctica d’activitats físiques (jocs motors i esportius), contribueix a l’apoderament i la millora de la participació social, així com a les capacitats cognitives, emocionals i motores de les persones participants; a fomentar la comunicació, la convivència i la gestió positiva de conflictes, i a facilitar el benestar psicològic i la inclusió social.

D’altra banda, també s’afavoreix el coneixement mutu, els canvis d’actitud i el compromís de la comunitat d’acollida respecte a les persones refugiades, ja que les reunions socioesportives es duen a terme mitjançant la metodologia de l’Aprenentatge Servei (ApS).Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

Comments are closed.