Acollida de Personal Docent i Investigador

El programa d’acollida temporal del PDI desplaçat per la guerra permetrà que professors ucraïnesos obtinguin un contracte de professor visitant a la UB. L’objectiu és oferir la possibilitat que puguin continuar la seva carrera acadèmica i investigadora a la Universitat de Barcelona.

Pot acollir-se a aquest programa el professorat i personal investigador desplaçat per la guerra que tingui interessos docents o de recerca en algun centre de la Universitat de Barcelona, com ho ha fet el matrimoni format per Oleksandr Martynenko i Maryna Martynenko.

D’altra banda, d’abril fins a finals d’any, la Universitat de Barcelona desplegarà una línia d’actuació per cooperar a distància, en l’àmbit acadèmic i de recerca, amb professorat o personal d’administració i serveis que romangui a Ucraïna. Aquesta iniciativa permetrà, entre altres propostes:

  • Accedir a un programa de mentoria remota per a personal investigador en formació. El PDI de la UB interessar a format part del programa de mentoria, pot omplir aquest formulari.
  • Participar gratuïtament en programes de formació en línia per a PDI i PAS fets a mida o que puguin ser del seu interès dins l’oferta regular de la UB.
  • Formart part d’altres esdeveniments, com ara seminaris o jornades de recerca.