Patronat

President

Dr. Joan Elias i Garcia – Rector de la UB

Secretària

Dra. Belen Noguera de la Muela – Secretària General de la UB

Membres nats

Dr. Àlex Aguilar Vila – Vicerector de Projecció i Internacionalització
Dr. Ernest Pons Fanals – Vicerector del Grup UB
Sr. Oriol Escardíbul Ferrà – Gerent de la UB
Dra. Irene Maestro Yarza – Representant de la Fundació Món-3
Sr. Joan Coromines Guerin – President en funcions del Consell Social

Patrons designats

Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona – Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística (Designada pel Rector)
Dra. Maria Teresa Vilalta Ferrer – Vicerectora d’Igualtat i Acció Social (Designada pel Consell de Govern)
Dra. Núria Casamitjana Badia – Dept. Farmacologia i Química Terapèutica (Designada pel Rector)
Dr. Antoni Sans Martín – (Designat pel Consell de Govern)
Dr. David Bondia Garcia – Dept. Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (Designat per la Fundació Món-3)
Sra. Marta Segarra Beitia – Personal d’Administració i Serveis (Designada pel Rector)
Sra. Núria Aymerich Rocavert – (Designada pel Consell Social)

Comments are closed.