Finalitats

Segons els Estatuts de la Fundaci贸 Solidaritat UB, modificats l’any 2013, les finalitats de l’entitat s贸n:

  1. Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperaci贸 per a un desenvolupament sostenible, especialment a trav茅s de les seves comunitats universit脿ries, en els 脿mbits que li s贸n propis a la Universitat: formaci贸, recerca, assist猫ncia t猫cnica, transfer猫ncia de coneixement, i d’altres de naturalesa similar. Tot aix貌 tenint com a refer猫ncia els principis continguts en el Codi de conducta de les universitats en mat猫ria de cooperaci贸 al desenvolupament, de 2006, adoptat per la Universitat de Barcelona.
  2. Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoci贸 de la cultura de pau i protecci贸 dels drets humans, mitjan莽ant la creaci贸 i el manteniment d’un observatori de pau i conflictes; l’organitzaci贸 d’activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte, i l’organitzaci贸 d’activitats d’educaci贸 per la pau.
  3. Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acci贸 social en favor dels sectors de la nostra societat en situaci贸 de vulnerabilitat econ貌mica, risc d’exclusi贸 social i pobresa, mitjan莽ant totes les actuacions en qu猫, ja sigui actuant de manera singular o en col路laboraci贸 amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s’incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la instituci贸 universit脿ria, especialment en els 脿mbits de la recerca, la formaci贸, la transfer猫ncia de coneixements i la promoci贸 del debat entom de la realitat social existent.
  4. Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilitzaci贸 de la comunitat universit脿ria entorn dels valors de solidaritat, toler脿ncia, di脿leg intercultural, respecte a la diversitat, cooperaci贸 al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acci贸 social i totes les que puguin contribuir a la formaci贸 dels components dels diferents estaments de la comunitat universit脿ria de la Universitat de Barcelona com a ciutadans actius, solidaris i responsables.

Comments are closed.