Resultat de les activitats acomplertes (2020)

Descripci贸 dels projectes iniciats i executats, en compliment de les finalitats de la Fundaci贸 Solidaritat UB, durant el darrer exercici econ貌mic tancat. S’endrecen cronol貌gicament, per data d’inici.

Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de batxillerat

Per铆ode: 01/12/2017 鈥 29/02/2020
Amb el suport de: Diputaci贸 de Barcelona
M茅s informaci贸: portalpaula.org/ca/agenda-2030/

Projecte que busca difondre les possibilitats de l鈥橝genda 2030 com a recurs educatiu per comprendre la interdepend猫ncia de problem脿tiques aparentment llunyanes i promoure la corresponsabilitat en la seva resoluci贸. Les activitats s鈥檃drecen als centres de batxillerat p煤blics de la prov铆ncia de Barcelona, amb excepci贸 de la capital catalana. Durant l’any 2020, en els 煤ltims dos mesos d’execuci贸 del projecte, s’han realitzat 6 tallers de recerca que han arribat a 165 estudiants de 2 centres educatius (en el conjunt del projecte, en els tallers hi han participat 783 alumnes de 15 instituts p煤blics de 13 municipis diferents). En l鈥櫭爉bit de la formaci贸 del professorat, el gener de 2020 s鈥檋a programat l鈥櫭簂tima activitat: un taller en qu猫 han participat 48 docents. Pel que fa a la divulgaci贸 de l鈥橝genda 2030 en l鈥檈ntorn dels instituts, s鈥檋an publicat 15 treballs d鈥檈studiants a l鈥檈spai web Mapamundi dels Drets Humans (que, durant l鈥檃ny 2020, ha rebut 1.727 visites) i, de novembre del 2019 a mar莽 del 2020, l鈥檈xposici贸 final del projecte s鈥檋a instal路lat en 12 biblioteques de la prov铆ncia de Barcelona.

Edible Cities Network. Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities

Per铆ode: 31/09/2018 鈥 01/10/2023
Amb el suport de: Horizon 2020 (Comissi贸 Europea)
M茅s informaci贸: edicitnet.com/es/

Xarxa mundial d鈥橭NGs, PIMEs, administracions locals i universitats i centres de recerca que aposten per la implementaci贸 i avaluaci贸 de solucions basades en la natura per a la transici贸 cap a ciutats productores d鈥檃liments, sostenibles i socialment resilients. La iniciativa pret茅n demostrar que la creaci贸 d鈥檌nfraestructures verdes no ornamentals a la ciutat no nom茅s permet augmentar la producci贸 sostenible d鈥檃liments a nivell local, sin贸 que tamb茅 facilita la regeneraci贸 d鈥檈spais urbans, potencia l鈥檈conomia verda, i promou la cohesi贸 social mitjan莽ant la creaci贸 de llocs de treball i la integraci贸 dels sectors m茅s vulnerables de la poblaci贸. La xarxa integra 13 ciutats de tot el m贸n. En concret, la Fundaci贸 Solidaritat UB col路labora amb l鈥橝juntament de Sant Feliu de Llobregat en el desenvolupament d鈥檜n pla estrat猫gic que integri aquest tipus de solucions, i en activitats formatives (disseny de solucions naturals per a la producci贸 aliment脿ria, aprofitament d鈥檃igua i nutrients鈥); i tamb茅 col路labora amb l鈥橧nstitut Catal脿 de Recerca de l鈥橝igua (ICRA) en la creaci贸 d鈥檈ines de planificaci贸 urbana que vagin en aquesta l铆nia.

Projecte VISA x estudiants refugiats (Vies Segures i Alternatives per a estudiants refugiats/des)

Per铆ode: 01/10/2018 – 30/10/2020
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

Projecte que inclou una avaluaci贸 i sistematitzaci贸 del Programa UB de suport a persones refugiades, la realitzaci贸 de la tercera edici贸 del Curs de transici贸 a la universitat per a persones provinents de zones en conflicte (les beques del qual incorporen allotjament, suport acad猫mic i a la integraci贸 social, assessorament legal integral, suport psicosocial i assist猫ncia psicol貌gica, entre d鈥檃ltres) i avan莽ar en el seguiment i acompanyament individual de l鈥檃lumnat, no nom茅s en el seu proc茅s formatiu, sin贸 tamb茅 en la seva incorporaci贸 al m贸n laboral.

Suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Per铆ode: 01/10/2019 鈥 30/09/2020
Amb el suport de: Ajuntament de Viladecans

A part de l鈥檃juda acad猫mica, el Programa UB de suport a persones refugiades inclou l鈥檃llotjament com un dels elements clau d鈥檃quest suport. En una primera fase, per a l鈥檃lumnat del Curs de transici贸, aquest allotjament es concreta en una resid猫ncia de la Universitat de Barcelona. En la segona fase, acords com aquest establert amb l鈥橝juntament de Viladecans permeten concertar l鈥檃llotjament d鈥檈studiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades en pobles i ciutats de la prov铆ncia de Barcelona amb la voluntat d鈥檃favorir el seu proc茅s d鈥檃utonomia personal i d鈥檌ntegraci贸 social.

A Viladecans hi ha un segon pis, conveniat entre l鈥橝juntament de Viladecans i AGBAR, que gestiona la Fundaci贸 Solidaritat UB (per铆ode: 01/01/2020 鈥 31/12/2020).

Contribuci贸 a la gesti贸 durable dels recursos h铆drics de Saint Louis (Senegal) – Fase II

Per铆ode: 01/12/2019 鈥 31/10/2021
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

La present proposta 茅s una continuaci贸 del projecte “Contribuci贸 a la gesti贸 sostenible dels recursos h铆drics de Saint Louis (Senegal)”, finan莽at per l鈥橝juntament de Barcelona l鈥檃ny 2016, i dona continu茂tat a les l铆nies de treball conjunt amb la Universitat Gaston Berger (UGB) i la Fundaci贸 M贸n-3 sobre els drets a l鈥檃igua i el sanejament a Saint Louis. El projecte incideix en aquests drets mitjan莽ant l’enfortiment de les capacitats dels titulars de responsabilitats i la promoci贸 de models innovadors i ecol貌gics de sanejament a trav茅s de les escoles. La zona d鈥檌ntervenci贸 s贸n els nuclis periurbans de la ciutat de Saint Louis. Per assolir els objectius proposats, durant l’any 2020:

鈥 es realitza 1 curs semipresencial de capacitaci贸 (Gestion durable de l’eau et de l’assainissement), aprovat com a curs d鈥檈xtensi贸 universit脿ria per la Universitat de Barcelona, on es tracten temes com: governan莽a, models de gesti贸 de l鈥檃igua en context urb脿 i periurb脿, gesti贸 d鈥檌nundacions, aigua-higiene-sanejament i qualitat, gesti贸 de fangs; i 1 seminari a Dakar sobre les tecnologies ecol貌giques de sanejament, ajornat a finals de 2020 per la COVID.

鈥 s鈥檌mplementa 1 projecte de sanejament integral en una escola p煤blica, que inclou la construcci贸 de letrines, rentamans…; una depuradora ecol貌gica (tecnologia de zones humides constru茂des, testada a nivell pilot a la UGB en la primera fase), i un projecte de reutilitzaci贸 de les aig眉es depurades per crear espais verds, que servir脿 de model de sanejament ecol貌gic descentralitzat per a zones periurbanes. Tamb茅 es realitza 1 programa de sensibilitzaci贸 en aigua-higiene-sanejament a l鈥檈scola d鈥檌ntervenci贸.

UNI(di)VERSITY: Socially responsible university for inclusive societies in the era of migration

Per铆ode: 31/12/2019 鈥 31/12/2021
Amb el suport de: Uni贸 Europea (programa Erasmus +)
M茅s informaci贸: unidiversity.eu

Projecte europeu, basat en els resultats del projecte inHERE i coordinat per La Sapienza Universit脿 di Roma, que busca donar suport als esfor莽os de les institucions europees d鈥檈ducaci贸 superior (HEI) per acollir estudiants i personal refugiat. Amb aquesta finalitat, el projecte s鈥檈ncara a: incrementar el coneixement sobre les estrat猫gies i enfocaments de les HEI cap a la diversitat i la inclusi贸 de les persones migrants, inspirar el comprom铆s de les HEI com a actors clau en la promoci贸 d鈥檃questa diversitat i inclusi贸, sensibilitzar la comunitat acad猫mica europea sobre la responsabilitat social de les HEI vers la inclusi贸 de la migraci贸, i apoderar i donar suport a la planificaci贸 estrat猫gica de les HEI en aquest 脿mbit a tot Europa.

Suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Per铆ode: 01/01/2020 鈥 31/12/2020
Amb el suport de: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

A part de l鈥檃juda acad猫mica, el Programa UB de suport a persones refugiades inclou l鈥檃llotjament com un dels elements clau d鈥檃quest suport. En una primera fase, per a l鈥檃lumnat del Curs de transici贸, aquest allotjament es concreta en una resid猫ncia de la Universitat de Barcelona. En la segona fase, acords com aquest establert amb l鈥橝juntament de L’Hospitalet de Llobregat permeten concertar l鈥檃llotjament d鈥檈studiants acollits pel Programa UB de suport a persones refugiades en pobles i ciutats de la prov铆ncia de Barcelona amb la voluntat d鈥檃favorir el seu proc茅s d鈥檃utonomia personal i d鈥檌ntegraci贸 social.

Operating Grant 2020. European Observatory on Memories

Per铆ode: 01/01/2020 鈥 31/12/2020
Amb el suport de: Ag猫ncia Executiva en l鈥櫭爉bit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissi贸 Europea 鈥 Europe for Citizens Programme

L鈥檃ny 2020 va ser, malgrat la terrible pand猫mia, positiu per al refor莽ament de l鈥橭bservatori Europeu de les Mem貌ries (EUROM) com a centre d鈥檃n脿lisi i promoci贸 de les pol铆tiques de mem貌ria, gr脿cies a la col路laboraci贸 de les entitats s貌cies (52 organitzacions de 21 pa茂sos), la comprensi贸 de les institucions de la UE i l鈥檈ntusiasme de l鈥檈quip.

En total, es van dur a terme 27 activitats en cinc paquets: commemoracions, investigaci贸 i an脿lisi, participaci贸 ciutadana, difusi贸, i creaci贸 de xarxes (networking). Les activitats van implicar 1.579 participants directes i, indirectament, 10.710 persones. La p脿gina web del projecte va arribar a 49.348 visualitzacions i la difusi贸 general va donar lloc a 425.900 impressions a Twitter, 13.206 visualitzacions a Facebook i 7.137 visualitzacions a Instagram. Els v铆deos van generar 1.885 visualitzacions i 16.115 impressions. El projecte es va esmentar en 39 articles i entrevistes de diaris, inclosos diaris mundials com The Guardian, The New York Times i The Washington Post.

La confer猫ncia en l铆nia Balan莽 de les pol铆tiques de mem貌ria europees, que es va organitzar en cooperaci贸 amb l’EACEA, la Comissi贸 Europea i el Parlament Europeu, va reunir acad猫mics, funcionaris de la UE i representants de les OSC finan莽ades pel programa Europe for Citizens. Tamb茅 es van organitzar dos esdeveniments per commemorar el 30猫 aniversari de la reunificaci贸 alemanya i els 70 anys de la Declaraci贸 de Schuman. En el camp de la investigaci贸 i l鈥檃n脿lisi, es va publicar un nou informe sobre la pres猫ncia de la mem貌ria democr脿tica a les xarxes socials, per avaluar com la ciutadania expressa la seva opini贸 sobre certes dates commemoratives. Aix铆 mateix, es va organitzar una visita d’estudi de joves a Cro脿cia amb l鈥檕bjectiu de debatre i reflexionar sobre la hist貌ria i la commemoraci贸 del passat recent dels Balcans.

Projectes en l鈥櫭爉bit de la mem貌ria democr脿tica a la ciutat de Barcelona: “Mem貌ries de Barcelona”

Per铆ode: 01/01/2020 鈥 31/12/2020
Amb el suport de: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

En el marc del conveni amb l鈥橧nstitut de Cultura de Barcelona (ICUB), l鈥檃ny 2020 l鈥橭bservatori Europeu de Mem貌ries (EUROM) va desenvolupar quatre paquets d鈥檃ctivitats, amb la participaci贸 directa de 687 persones (sense comptar els visitants de l鈥檈xposici贸 a La Model) i 46 entitats de la societat civil. Per la situaci贸 de pand猫mia, la majoria de les activitats es van realitzar online. Les propostes van contribuir a la promoci贸 i la multiplicaci贸 de les pol铆tiques p煤bliques de mem貌ria de l鈥橝juntament de Barcelona, impulsades des de la Regidoria de Mem貌ria Democr脿tica.

Durant tot l鈥檃ny 2020, l鈥橢UROM va treballar en l鈥檈laboraci贸 d鈥檜n projecte museol貌gic per al futur equipament memorial de la pres贸 Model de Barcelona, d鈥檃cord amb les indicacions del proc茅s participatiu de 2018, l鈥橧CUB i la Regidoria de Mem貌ria Democr脿tica.

Dinamitzaci贸 de districtes

Dins del paquet 鈥淒inamitzaci贸 de districtes鈥, es van realitzar un total de cinc activitats. Amb motiu del Dia de les Dones, es va promoure un visionat comentat de l鈥檕bra 鈥淧reses鈥 (Cia Ella/Teatre Kaddish) al teatre Tantarantana amb la participaci贸 de dones de la Plataforma Futur Monument a la Pres贸 de Dones de les Corts. En substituci贸 de l鈥檃ctivitat que s鈥檋avia de realitzar amb el Festival Pensa, es va tirar endavant una taula rodona amb el t铆tol 鈥De memorias y cementerios. Cartograf铆as de la viol猫ncia franquista鈥. El tema de fons eren les problem脿tiques dels processos de 鈥減atrimonialitzaci贸鈥 als cementiris; en concret, de la construcci贸 de memorials relatius a la dictadura franquista a dues ciutats: Madrid i Barcelona. L鈥檃cte es va dur a terme a trav茅s de la plataforma virtual Zoom i en directe per YouTube (on els espectadors podien plantejar preguntes als participants). Tamb茅 es va dur a terme una ampliaci贸 de la recerca 鈥淒econstruir el Franquisme鈥 al districte de Sant Andreu i una implementaci贸 de la base de dades sobre simbologia franquista que nodreix els diferents mapes interactius que es mostren en el projecte. Tota la informaci贸 recol路lectada s鈥檋a abocat a la base de dades de Deconstruir el Franquisme.

Durant el primer confinament derivat de la COVID-19, l鈥檈quip de l鈥橢UROM es va plantejar com podia contribuir a la reflexi贸 sobre un episodi que ja s鈥檌ntu茂a que seria de conseq眉猫ncies hist貌riques per貌 que alhora era tan recent i dolor贸s. Com a historiadors/es i gestors del patrimoni, vam contribuir en la recollida de mem貌ries individuals i col路lectives en dos barris populars de Barcelona: Bar贸 de Viver i la Barceloneta. La iniciativa va donar lloc a una s猫rie d鈥entrevistes compilades en dos v铆deos que, sota el t铆tol com煤 Mem貌ries Confinades, presenten el confinament des d鈥檜n punt de vista positiu i solidari, a partir de les experi猫ncies quotidianes dels ve茂ns i ve茂nes d鈥檃quests barris d鈥檕rigen obrer situats a dos extrems de la ciutat.  

Finalment, en associaci贸 amb la cooperativa educativa Versembrant 鈥 escola popular, l鈥橢UROM va realitzar la primera edici贸 del taller 鈥Rap per la mem貌ria鈥, una iniciativa que t茅 com a objectiu principal la promoci贸 dels valors 猫tics i c铆vics associats a la mem貌ria hist貌rica. En aquesta primera edici贸, realitzada a l鈥橢scola d鈥橝rt La Industrial, es va treballar amb 70 estudiants de 2n de Batxillerat, coordinats per la professora d鈥橦ist貌ria, fent 猫mfasi en la mem貌ria feminista, des de les referents hist貌riques a les lluites del present.

Barcelona i la mem貌ria colonial

Les jornades Colo(m)ialismes. Patrimoni i mem貌ria colonial a la Barcelona d鈥檃vui es van organitzar per iniciativa de la Regidoria de Mem貌ria Democr脿tica de l鈥橝juntament de Barcelona amb la intenci贸 de debatre sobre el patrimoni memorial de la ciutat vinculat al colonialisme. Per la pand猫mia, les jornades no es van poder celebrar al Born CCM, com estava previst, sin贸 que es van organitzar, de l鈥1 al 3 de desembre, per Zoom amb emissi贸 en directe a trav茅s de YouTube. 

Abans, el 9 d鈥檕ctubre, la Facultat de Geografia i Hist貌ria de la Universitat de Barcelona, amb la col路laboraci贸 de l鈥橢UROM, la Fundaci贸 Cipriano Garc铆a i l鈥橝teneu de Mem貌ria Popular, va organitzar la jornada semi-presencial Amos y Esclavos: Trabajo, rebeli贸n y comercio en la esclavitud transatl谩ntica.

Mem貌ries Internacionals

Per recordar les v铆ctimes de l鈥橦olocaust, l鈥檃ny 2020 l鈥橢UROM va presentar i difondre l鈥檈xposici贸 online 鈥Barcelona, refugi de jueus鈥. La mostra, comissariada pels historiadors Josep Calvet i Manu Valent铆n, pren com a punt de partida les migracions jueves a la ciutat des del 1914 fins a la finalitzaci贸 de la Segona Guerra Mundial. El recorregut inclou les traject貌ries de fam铆lies, personatges, empreses i agrupacions jueves establertes a Barcelona en aquest per铆ode.

Els 30 anys de la reunificaci贸 dels dos estats alemanys van ser recordats amb l鈥檃cte 鈥M茅s enll脿 del mur鈥, organitzat amb la col路laboraci贸 del Goethe Institut de Barcelona. L鈥檃ctivitat va comptar amb la participaci贸 de la guitarrista Nora Bushmann i de l鈥檃ctor 脌lex Brendem眉hl presentant un recital musical i po猫tic, i amb l鈥檈scriptora i guionista Stephanie Kremser, presentant el seu primer documental 鈥淗im und her鈥 (D鈥檃qui i d鈥檃ll脿) subtitulat al castell脿 per a aquesta ocasi贸. L鈥檃cte, en format h铆brid 鈥 amb p煤blic restringit i emissi贸 per Youtube –  va ser presentat pel coordinador de l鈥橢UROM, Oriol L贸pez, que va moderar un debat amb el p煤blic.

L鈥檈xposici贸 Dones i Infants en una Europa en Guerra, presentada a La Model el 2 de mar莽 de 2021 per les restriccions derivades de la pand猫mia, se centra en les inf脿ncies en els conflictes b猫l路lics europeus, en la mobilitzaci贸 i el comprom铆s humanitari de les dones, i en el llarg cam铆 de construcci贸 de la mem貌ria des de la hist貌ria.

Recerca per a la ciutadania global: Programa de suport al treball de batxillerat

Per铆ode: 01/01/2020 鈥 31/12/2020
En col路laboraci贸 amb: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona
M茅s informaci贸: portalpaula.org/ca/recerca-per-a-la-ciutadania-global/

Programa de suport al treball de recerca que desenvolupa l鈥檃lumnat de batxillerat d鈥檌nstituts p煤blics de la ciutat de Barcelona, vinculant les seves inquietuds i interessos de recerca amb la protecci贸 i defensa dels drets humans, i amb la dimensi贸 global dels fen貌mens. A partir del curs 2019-2020, la iniciativa s鈥檋a incl貌s a la Convocat貌ria Unificada de Programes del Consorci d鈥橢ducaci贸 de la ciutat de Barcelona, de manera que una comissi贸 integrada pel mateix Consorci, la Direcci贸 de Just铆cia Global de l鈥橝juntament de Barcelona, l鈥橧DP-ICE de la UB i Solidaritat UB resol els instituts participants, els quals han de programar formaci贸 del professorat. El desplegament curricular inclou tamb茅 la confecci贸 i divulgaci贸 de propostes de recerca-servei per a la just铆cia global a l鈥檃bast de l’alumnat. L鈥檕bjectiu general 茅s contribuir als objectius de batxillerat d鈥檈ducar en drets humans i ciutadania global, i l鈥檕bjectiu espec铆fic 茅s desenvolupar sistemes d鈥檃valuaci贸 formativa i de qualificaci贸 del treball de recerca que incorporin aquest enfocament educatiu. Durant l’any 2020, el programa ha arribat a 9 instituts, i ha realitzat 15 tallers de recerca pels Drets Humans amb la participaci贸 d鈥檜n total de 281 alumnes de 1r de batxillerat, 85 dels quals han sol路licitat rebre assessorament per tractar drets humans en les seves recerques. En l鈥櫭爉bit de formaci贸 del professorat, s鈥檋an tancat 4 assessoraments de centre i 1 taller, i s鈥檋an iniciat 2 assessoraments de centre per 鈥淩epensar la recerca de batxillerat鈥, aix铆 com la prova pilot del FAR d鈥檃valuaci贸 (Formaci贸-Avaluaci贸-Recerca). Tamb茅 s鈥檋an confeccionat i publicat 11 noves propostes de recerca per la just铆cia global a recercapau.ub.edu.

Interdependents, corresponsables: Recerca per a la Ciutadania Global

Per铆ode: 01/01/2020 鈥 31/12/2020 (El Prat i Sant Vicen莽); 01/09/2020 – 30/06/2021 (Montorn猫s)
Amb el suport de: Ajuntaments d’El Prat de Llobregat, Sant Vicen莽 dels Horts i Montorn猫s del Vall猫s
M茅s informaci贸: portalpaula.org/ca/interdependents-corresponsables-municipis/

Programa de suport al treball de recerca que desenvolupa l鈥檃lumnat de batxillerat, vinculant les seves inquietuds i interessos de recerca amb la protecci贸 i defensa dels drets humans, i amb la dimensi贸 global dels fen貌mens. L鈥檕bjectiu general 茅s assolir el desplegament curricular de l鈥檈ducaci贸 en drets humans i ciutadania global. A banda de la capital catalana, durant el 2020, el programa s鈥檋a implementat a 4 instituts de la prov铆ncia de Barcelona: un institut p煤blic d鈥橢l Prat de Llobregat (Baldiri Guilera), els dos instituts p煤blics de Sant Vicen莽 dels Horts i l鈥檌nstitut p煤blic de Montorn猫s del Vall猫s. En total, s鈥檋i han realitzat 22 tallers de recerca pels Drets Humans, en qu猫 han participat 308 alumnes de 1r de batxillerat, dels quals 178 han sol路licitat rebre assessorament per tractar drets humans en les seves recerques. D鈥檃ltra banda, en l’脿mbit de formaci贸 del professorat, s鈥檋a programat un assessorament de centre 鈥淩epensar la recerca de batxillerat鈥 amb l鈥橧NS Gabriela Mistral, de Sant Vicen莽 dels Horts.

Implementaci贸 dels Acords de Pau a Col貌mbia. Per una pau real, estable i duradora

Per铆ode: 15/02/2020 鈥 14/02/2022
Amb el suport de: Ag猫ncia Catalana de Cooperaci贸 al Desenvolupament (ACCD)

Projecte d鈥檈nfortiment del teixit social local de la regi贸 del Cauca (Col貌mbia) per mitj脿 d鈥檜na emprenedoria productiva innovadora fonamentada en la recuperaci贸 dels sabers ancestrals, les pr脿ctiques agroecol貌giques sostenibles i l鈥檈conomia cooperativa i solid脿ria. Les actuacions es duen a terme de manera conjunta entre membres de la comunitat local i exguerrillers/es, ja que els Acords de Pau del pa铆s inclouen l’objectiu de reincoporar socioecon貌micament la poblaci贸 exguerrillera com a part del cam铆 a la construcci贸 d鈥檜na pau estable i duradora. Projecte conjunt amb l鈥橝ssociaci贸 Catalana per la Pau (ACP) i l鈥橧nstitut d鈥橢studis Interculturals (IEI) de la Pontif铆cia Universitat Javeriana de Cali (PUJ).

INCLUDE ME: Inclusion through Mediation

Per铆ode: 01/11/2020 鈥 31/10/2022
Amb el suport de: Uni贸 Europea (programa Erasmus +)

Projecte europeu, coordinat per l鈥櫭卋o Akademi University (Finl脿ndia), que t茅 com a objectiu cartografiar les millors pr脿ctiques en mat猫ria de mediaci贸 social a tot Europa i, a partir dels resultats, produir recursos educatius oberts i un MOOC sobre habilitats de mediaci贸, adre莽ats a persones migrants i refugiades, aix铆 com a prove茂dors d鈥檈ducaci贸 superior, activistes comunitaris i treballadors/es, perqu猫 es converteixin en mediadors d鈥檌gual a igual a les seves comunitats i una 脿rea m茅s 脿mplia, per maximitzar-hi la inclusi贸.

SMILE: Social Meaning Impact through LLL universities in Europe

Per铆ode: 01/12/2020 鈥 30/11/2023
Amb el suport de: Uni贸 Europea (programa Erasmus +)

Projecte europeu, coordinat per EUCEN, que pret茅n desenvolupar i implementar m猫todes i pr脿ctiques innovadores per fomentar l鈥檈ducaci贸 inclusiva i promoure valors comuns. Pel que fa als objectius espec铆fics, el projecte fomenta la formaci贸 de l’estudiantat en condicions m茅s desfavorides, ja sigui per la seva proced猫ncia, g猫nere o situaci贸 socioecon貌mica, mitjan莽ant el suport al personal educatiu per tractar la diversitat, i tamb茅 refor莽a la diversitat entre el personal educatiu.

WAHDA: Refor莽 de la societat civil tunisiana per a la defensa dels drets civils i pol铆tics i el foment de la cohesi贸 social per avan莽ar en la gesti贸 de la crisi de la COVID-19, la transici贸 pol铆tica del pa铆s i l鈥檈stabilitat regional (Tun铆sia)

Per铆ode: 31/12/2020- 01/05/2022
Amb el suport de: Ag猫ncia Catalana de Cooperaci贸 al Desenvolupament (ACCD)

El projecte WAHDA (unitat en 脿rab), liderat per NOVACT, t茅 per objectiu refor莽ar el rol de la societat civil tunisiana, especialment dones i joventut, per a la defensa de l鈥檈spai c铆vic a trav茅s de la protecci贸 dels drets civils i pol铆tics, la cohesi贸 social i la incid猫ncia pol铆tico-social, per millorar la governan莽a democr脿tica, amb perspectiva de g猫nere i una mirada regional, en el marc de les limitacions de drets civils i pol铆tics justificades per la crisi de la COVID-19.

Comments are closed.