Projectes europeus en el marc del Programa UB de suport a persones refugiades

La Universitat de Barcelona participa en projectes europeus i de dimensió internacional al voltant de la crisi del refugi:

RESCUE: Refugees Education Support in MENA countries

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, participa en aquest projecte europeu de cooperació internacional basat en el suport educatiu a les persones refugiades en la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d’Àfrica).

El principal objectiu de RESCUE és donar suport a universitats de l’Iraq, el Líban i Jordània en la creació i gestió d’unitats ad hoc de suport operacional als estudiants universitaris refugiats (R-SOS), la missió de les quals és estructurar serveis específics que assessorin aquest col·lectiu en la represa del seu itinerari de formació acadèmica.

El projecte, de tres anys de durada (2016-2019), està cofinançat per la Unió Europea (a través de la convocatòria KA2 de Construcció de Capacitats en Educació Superior d’Erasmus+) i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED).

inHERE: Higher Education Supporting Refugees in Europe

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del projecte “Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE)”, que té com a objectiu principal facilitar l’accés i la integració de les persones refugiades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.inhere-project

Amb aquest propòsit, l’inHERE ha desenvolupat un seguit d’eines per a l’acollida de persones refugiades a la universitat:

Catàleg de Bones Pràctiques.

Directrius per als membres del personal universitari.

Recomanacions a les institucions, xarxes i responsables de polítiques d’educació superior.

Living Lab (seminaris web i esdeveniments multiplicadors sobre pràctiques i polítiques d’integració de persones refugiades a l’educació superior).

El projecte inHERE, de dos anys de durada, ha estat cofinançat per la Unió Europea i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte han inclòs l’EUA-European Universities Association, La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’era membre associat.

Comments are closed.