Projectes europeus en el marc del Programa UB de suport a persones refugiades

La Universitat de Barcelona participa en projectes europeus i de dimensió internacional al voltant de la crisi del refugi:

RESCUE: Refugees Education Support in MENA countries

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, participa en aquest projecte europeu de cooperació internacional basat en el suport educatiu a les persones refugiades en la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d’Àfrica).

El principal objectiu de RESCUE és donar suport a universitats de l’Iraq, el Líban i Jordània en la creació i gestió d’unitats ad hoc de suport operacional als estudiants universitaris refugiats (R-SOS units), la missió de les quals és estructurar serveis específics que assessorin aquest col·lectiu en la represa del seu itinerari de formació acadèmica.

El projecte, de tres anys de durada (2016-2019), està cofinançat per la Unió Europea (a través de la convocatòria KA2 de Construcció de Capacitats en Educació Superior d’Erasmus+) i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED).

inHERE: Higher Education Supporting Refugees in Europe

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del projecte “Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE)”, que té com a objectiu principal facilitar l’accés i la integració de les persones refugiades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.inhere-project

Amb aquest propòsit, l’inHERE ha desenvolupat un seguit d’eines per a l’acollida de persones refugiades a la universitat:

Catàleg de Bones Pràctiques.

Directrius per als membres del personal universitari.

Recomanacions a les institucions, xarxes i responsables de polítiques d’educació superior.

Living Lab (seminaris web i esdeveniments multiplicadors sobre pràctiques i polítiques d’integració de persones refugiades a l’educació superior).

El projecte inHERE, de dos anys de durada, ha estat cofinançat per la Unió Europea i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte han inclòs l’EUA-European Universities Association, La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’era membre associat.

Comments are closed.