PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS, LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I LA CULTURA DE PAU

Observatori Europeu de Memòries (EUROM)

eurom-observatori-europeu-memories-logoAmb base a la Fundació Solidaritat UB, l’EUROM és una xarxa multidisciplinària i transversal única de socis que analitzen, debaten i reflexionen sobre les polítiques de memòria als seus països, regions i continents. Mitjançant aquesta xarxa, es promouen una sèrie d’activitats i projectes que s’ocupen de la gestió i difusió de polítiques de memòria relacionades amb els principals conflictes del segle XX i altres períodes històrics que tenen una influència pública en l’actualitat. El programa de treball de l’EUROM se centra en la recerca, el debat i la formació, així com en la creació de continguts per donar veu a la ciutadania.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Meta 16.3: Promoure l’estat de dret en els àmbits nacional i internacional i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom.

Observatori Solidaritat

observatori-solidaritat-logo Observatori on-line de conflictes i drets humans que recull, descriu, analitza i denuncia situacions de violència i vulneracions dels drets humans arreu del món com a conseqüència de conflictes oberts o encoberts.

Ha estat dissenyat per ser una eina interessant i útil per a periodistes, acadèmics, cooperants, educadors i, en general, per a totes aquelles persones interessades en la situació internacional, la pau i els drets humans.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Meta 16.10: Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Programa de suport a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte

persones-refugiades-transicio-universitat

Aquest programa es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans, i té dos camps d’actuació principals: el suport acadèmic i a la integració social (que inclou suport acadèmic i educatiu, allotjament, inclusió social, assessorament jurídic i assistència psicològica) i el treball en xarxa i la cooperació (que engloba tasques acadèmiques i de recerca i activitats d’informació, formació i sensibilització de la societat civil).

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 4. Educació de qualitat
ODS 4. Educació de qualitat

Meta 4.3: D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

Meta 4.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

Meta 4.5: D’aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables.

ODS 10. Reducció de les desigualtats
ODS 10. Reducció de les desigualtats

Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

Meta 10.7: Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Tardor solidària a la Universitat de Barcelona

Conjunt d’activitatstardor-solidaria-ub (exposicions, xerrades, projeccions, conferències…) desenvolupades cada tardor en diversos espais de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu d’apropar la comunitat universitària i el públic en general a les situacions d’exclusió, de desigualtat i d’injustícia presents arreu del món.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 17. Aliances per assolir els objectius
ODS 17. Aliances per assolir els objectius

Meta 17.17: Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Comments are closed.