Programa d’agricultura social a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Programa que treballa la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través de l’agricultura social.

La relació entre l’agricultura social i la Fundació Solidaritat UB és dilatada:

  • En un primer moment es va dur a terme un pla pilot, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, destinat a persones aturades de llarga durada.
  • Al juliol del 2014 la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet van signar un conveni de col·laboració a través de la Fundació Solidaritat UB per tal d’executar un programa d’agricultura social a la ciutat adreçat a persones en situació d’atur, jubilats i entitats ciutadanes que treballen amb col·lectius vulnerables. Es van posar en marxa 3 solars (un total de 2.300 m²) d’espai condicionat per a l’agricultura social.
  • Una part d’aquests horts socials s’han destinat a l’execució del projecte actual, per treballar amb joves en risc d’exclusió de l’eix Besòs-Barcelonès Nord.

horts-socials
L’eix Besòs-Barcelonès Nord és una de les zones de l’Àrea Metropolitana de Barcelona més castigades per la crisi i la desocupació, especialment entre els joves. També és una zona amb una alta incidència de població nouvinguda, la qual registra uns índex d’atur i exclusió social molt superiors als de la població autòctona en el mateix territori.

La constatació d’aquesta realitat per part d’entitats de la societat civil, administracions i la Universitat de Barcelona, totes elles fortament arrelades al territori, ha conduit a la configuració d’una entesa amb l’objectiu de dur a terme un treball sobre interculturalitat entre els joves -i adreçat als joves- que representi un canvi innovador respecte el tractament tradicional d’aquestes temàtiques.

El programa tracta la interculturalitat a través del treball als instituts de secundària, a través de l’esport i a través d’activitats al carrer; però també a través de la inserció sociolaboral basada en tallers d’agricultura social.

Als horts, es treballa amb un grup d’entre 15 i 20 joves del Besòs en risc d’exclusió sota la supervisió i l’experiència de professionals, tant en intervenció social com en agricultura. Es desenvolupa tot el cicle vital d’un hort, des de la preparació del terreny fins al moment de la collita, alhora que es treballen valors vinculats a la reconeguda funció educativa, lúdica, i de benestar personal i social dels horts urbans. Per exemple, l’activitat de producció agrícola incideix en una millora nutricional dels joves participants i les seves famílies, que disposen de cistelles de productes frescs.

Actualment, també es treballa en un futur projecte d’agricultura social amb el Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, a Torribera (Santa Coloma de Gramenet).

Comments are closed.