Veredicte

El jurat del XIV Premi de Recerca per a la Pau, convocat per la Universitat de Barcelona, es reuneix el 6 de maig de 2019 per deliberar sobre els treballs de recerca presentats.

Despr茅s de valorar les recerques, el jurat acorda lliurar el XIV Premi de Recerca per a la Pau al treball La m煤sica dels catalans deportats als camps de concentraci贸 nazis. Buscant la llum dins la barb脿rie, presentat per Alma Ros茅.

La recerca identifica refer猫ncies musicals dels catalans i catalanes deportats als camps de concentraci贸 nazis. A trav茅s de fonts secund脿ries, Alma Ros茅 estudia tant el context hist貌ric com els camps en qu猫 es trobaven els deportats i deportades de Catalunya i la m煤sica que s鈥檋i feia, i, a partir d鈥檃quest marc te貌ric, classifica les refer猫ncies musicals identificades per acabar plantejant un rigor贸s estat de la q眉esti贸.

El treball destaca per l鈥檕riginalitat amb qu猫 l鈥檃utora ha sabut lligar les dues branques del coneixement que l鈥檃passionen (la hist貌ria i la m煤sica) en l鈥檈lecci贸 del tema de recerca. En aquest sentit, el jurat real莽a la valentia d鈥橝lma Ros茅 d鈥檈nfrontar-se a una q眉esti贸 tan espec铆fica i poc treballada i elogia que, davant la manca d鈥檌nformaci贸 de proximitat, hagi sabut buscar informaci贸 a escala internacional i hagi fet una bona an脿lisi de les fonts secund脿ries. Igualment, el jurat valora la vinculaci贸 i coher猫ncia del treball amb la cultura de pau, la integraci贸 de les dimensions global (nazisme) i local (persones catalanes deportades) en el tractament de la tem脿tica, i el fet que l鈥檃utora hagi comunicat i divulgat els resultats de la recerca a trav茅s d鈥檜n concert d鈥檃lgunes de les obres identificades, al memorial del camp de concentraci贸 de Mauthausen.

El jurat acorda destacar amb una menci贸 especial els treballs seg眉ents:

LGBTf貌bia, presentat per Aria Cafe, que fa una revisi贸 hist貌rica del moviment LGBT i de la legislaci贸 relacionada, tant a Catalunya com a Espanya, i una an脿lisi del grau de discriminaci贸 vers les persones LGBT en l鈥檈ntorn proper, especialment vers les persones transsexuals. El jurat n鈥檋a valorat el rigor conceptual i metodol貌gic constatat tant en el marc te貌ric com en les entrevistes i enquestes del treball de camp i en unes conclusions ben argumentades. Aix铆 mateix, el jurat ha considerat que l鈥檈nfocament de millora de la conviv猫ncia present al llarg de tota la recerca contribueix a dotar de contingut la cultura de pau.

Implementaci贸n de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicaci贸n (SAAC) en Montcada i Reixac, presentat per Ginsburg, que descriu les estrat猫gies d鈥檃plicaci贸 dels SAAC en persones amb discapacitat intel路lectual i implementa aquests sistemes en el marc d鈥檜na entitat local. El jurat n鈥檋a valorat la dedicaci贸, l鈥檈structura did脿ctica i el rigor metodol貌gic, tant en el marc te貌ric com en el treball de camp, que a m茅s integra la dimensi贸 local de la tem脿tica investigada. Igualment, el jurat ha destacat la vinculaci贸 i coher猫ncia del treball amb l鈥檕bjecte del Premi, en el sentit que Ginsburg defensa que el llenguatge i la comunicaci贸 s贸n elements fonamentals per assolir la pau i que, per tant, cal vetllar perqu猫 col路lectius com el de les persones amb discapacitat intel路lectual puguin adquirir o millorar el seu grau de comunicaci贸, per poder participar en la societat amb igualtat de drets.

Salud y migraci贸n. El impacto de la regularizaci贸n en la salud de inmigrantes venezolanos, presentat per Isamisterio, que documenta els efectes en la salut produ茂ts pel proc茅s de regularitzaci贸 en cinc persones migrades vene莽olanes residents a Catalunya durant el per铆ode 2014-2018. El jurat ha valorat la vinculaci贸 i coher猫ncia de l鈥檕bjecte d鈥檈studi (migraci贸 i dret a la salut) amb els objectius del Premi, aix铆 com el raonament cr铆tic i el rigor metodol貌gic en el desenvolupament de la recerca, que inclou una 脿mplia bibliografia, una gran coher猫ncia entre el marc te貌ric i les entrevistes dutes a terme, unes conclusions honestes i noves l铆nies de recerca de cara al futur.

La fragilitat dels ecosistemes, presentat per Isis, que avalua el nivell d鈥檈xplotaci贸 de la natura per al benefici hum脿 a partir de l鈥檈studi de la xarxa tr貌fica del riu Bes貌s i de diverses entrevistes a entitats d鈥檃juda a la fauna. El jurat n鈥檋a valorat la redacci贸 i estructura, aix铆 com la integraci贸 de la dimensi贸 local en el tractament de la tem脿tica i la vinculaci贸 amb la cultura de pau (en concret, amb la sostenibilitat, a trav茅s de les causes estructurals de la degradaci贸 dels ecosistemes).

La sexualitat. Coneixem totes les orientacions sexuals?, presentat per Seli, que identifica deu orientacions sexuals, n鈥檃valua el coneixement per part de l鈥檈ntorn i analitza el grau d鈥檌ntoler脿ncia que pateixen. El jurat n鈥檋a valorat l鈥櫭爉plia i completa bibliografia, la pertinen莽a de les enquestes i entrevistes fetes i l鈥檈xhaustivitat en l鈥檃n脿lisi de les fonts d鈥檌nformaci贸. Aix铆 mateix, el jurat ha destacat la vinculaci贸 de la recerca amb la cultura de pau en una dimensi贸 local, ja que Seli vol trobar resposta a una de les manifestacions de la viol猫ncia: el rebuig que pateix gent del seu entorn amb diferents orientacions sexuals.

Guernica 2.0. La hist貌ria es repeteix, presentat per Towers, que analitza els paral路lelismes entre la Guerra Civil espanyola i l鈥檃ctual guerra de S铆ria en els 脿mbits de les persones refugiades, les ONG i l鈥檃fectaci贸 a dones i infants a partir del quadre Guernica de Picasso, en qu猫 l鈥檈studiant s鈥檌nspira per crear un quadre propi sobre la guerra de S铆ria. El jurat n鈥檋a valorat la vinculaci贸 amb la cultura de pau, la concreci贸 de la q眉esti贸 investigada, la integraci贸 de les dimensions local i global en el tractament de la tem脿tica, i, especialment, l鈥檕riginalitat i la creativitat d鈥檃quest tractament amb la incorporaci贸 de l鈥檈studi dels conflictes des de la hist貌ria de l鈥檃rt.

Donem la cara o donem l鈥檈squena? Estudi dels despla莽aments humans a conseq眉猫ncia de la Guerra Civil espanyola i la guerra civil de S铆ria, presentat per Yun, que compara els despla莽aments humans for莽ats de la Guerra Civil espanyola amb els de l鈥檃ctual guerra de S铆ria. El jurat n鈥檋a valorat la vinculaci贸 amb la cultura de pau, la concreci贸 del tema, l鈥檕riginalitat de l鈥檈nfocament, i la integraci贸 de les dimensions local i global en el tractament de la tem脿tica. Aix铆 mateix, el jurat ha destacat el rigor metodol貌gic amb qu猫 Yun ha utilitzat les fonts d鈥檌nformaci贸 per explicar les causes dels despla莽aments, les rutes que segueixen les persones despla莽ades, les pol铆tiques internacionals i les viv猫ncies de les dues poblacions.

El Premi del Garraf, destinat al millor treball procedent d鈥檃questa comarca, s鈥檃torga al treball Hacia Dios, por el amor y la ciencia, presentat per Pablo Picapiedra, que analitza el moviment espiritista com a moviment antimilitar i progressista, des de la seva ideologia al segle XIX fins a l’espiritisme a la Barcelona actual. El jurat n鈥檋a valorat la redacci贸, l鈥檈structura i l鈥檕riginalitat de posar en relleu un col路lectiu social i de pensament poc conegut i, en particular, la seva cr铆tica antimilitarista, que entronca amb els valors de la cultura de pau.

El Premi Joan Gomis, destinat al millor treball procedent de Santa Coloma de Gramenet, s鈥檃torga al treball L鈥檈ducaci贸. L鈥檕rigen del problema? La coeducaci贸. Una possible soluci贸?, presentat per AG, que avalua la capacitat de la coeducaci贸 per contribuir a l鈥檈rradicaci贸 de les conductes masclistes i la desigualtat de g猫nere. El jurat n鈥檋a valorat l鈥檃lineaci贸 amb l鈥檕bjecte del Premi i l鈥檃terratge de la tem脿tica a la dimensi贸 local, ja que AG redacta un apartat sobre coeducaci贸 per incloure al Projecte Educatiu de Centre (PEC) del seu institut.

Comments are closed.