Com participar-hi

La participació a aquest premi és compatible amb la participació a altres premis per a treballs de recerca de la Universitat de Barcelona.

Per optar al Premi de Recerca per a la Pau heu de fer arribar a la Fundació Solidaritat UB un sobre tancat en què consti la referència «XV Premi de Recerca per a la Pau».

La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què aquestes dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo.

El sobre ha de contenir:

  • Una còpia impresa i una còpia electrònica (USB, CD o DVD) del treball.
  • En paper, signada i segellada, la fitxa A, amb les dades d’identificació de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball.
  • Dins de l’USB, el CD o el DVD, la fitxa B (PDF), amb el resum del treball.

Descarregueu-vos les fitxes A i B per emplenar-les:

Aquesta documentació l’heu de fer arribar (presencialment o per correu postal) fins al 27 de març de 2020 a:

Fundació Solidaritat UB*
Campus UB de Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

*La documentació pot lliurar-se a l’oficina de la Fundació (planta 2), en horari de 10 a 17 hores,
o bé al punt d’informació del Campus, de 8 a 21 hores.

La recepció de la documentació es confirmarà mitjançant un correu electrònic a les adreces (d’estudiants, docents i centres) proporcionades a la fitxa A.

Comments are closed.