Com participar-hi

Per optar al Premi heu de fer arribar a la Fundació Solidaritat UB un sobre tancat en què consti la referència «XII Premi de Recerca per a la Pau» i un pseudònim que n’identifiqui l’autoria.

La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què la identitat o les imatges siguin imprescindibles per exposar el treball.

En el sobre s’hi ha d’incloure:

  • Una còpia impresa del treball de recerca.
  • La fitxa A, amb les dades identificatives de les persones que presenten el treball i el segell del centre d’ensenyament.
  • Una memòria USB, un CD o un DVD amb la còpia digital del treball de recerca. Aquesta còpia és la primera que revisa el jurat, de manera que és recomanable que tingui una presentació acurada.
  • En el mateix USB, CD o DVD, la fitxa B, amb el resum del treball.

Descarregueu-vos les fitxes A i B per emplenar-les:

Aquesta documentació l’heu de fer arribar (presencialment o per correu postal) fins al 31 de març de 2017 a:

Fundació Solidaritat UB*
Campus UB de Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

*La documentació pot lliurar-se a l’oficina de la Fundació (planta -1), en horari de 10 a 18 hores,
o bé al punt d’informació del Campus, de 8 a 21 hores.

La recepció del treball es confirmarà mitjançant un correu electrònic a les adreces (d’estudiants, docents i centres) proporcionades a la fitxa A.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No se admiten más comentarios