Bases

AV脥S 19-6-2020: S鈥檈stableix un nou termini de presentaci贸 dels treballs fins al 30 de juny de 2020, en el que s鈥檃ccepten treballs 煤nicament per correu聽 electr貌nic seguint el procediment establert a les bases quarta i cinquena.

Resoluci贸 del rector, de 18 de juny de 2020, per la que es modifica la convocat貌ria de la quinzena edici贸 del Premi de Recerca per a la Pau

La Universitat de Barcelona convoca la quinzena edici贸 del Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca d鈥檈studiants de batxillerat, amb l鈥檕bjectiu de promoure l鈥檈ducaci贸 per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d鈥檈nfortir la cultura de pau des de la recerca.

La participaci贸 a aquest premi 茅s compatible amb la participaci贸 a altres premis per a treballs de recerca de la Universitat de Barcelona.

El Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases seg眉ents:

1. Objecte de la convocat貌ria

1. Objecte de la convocat貌ria

L鈥檕bjecte de la convocat貌ria consisteix en l鈥檃torgament de premis a treballs de recerca elaborats per estudiants de batxillerat de centres d鈥檈nsenyament de Catalunya que tractin alguna q眉esti贸 relacionada amb la cultura de pau, 茅s a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situaci贸 social que permet el desenvolupament hum脿 ple de totes les persones i l鈥檈radicaci贸 de qualsevol mena de viol猫ncia (guerra, injust铆cia, vulneraci贸 de drets humans, alienacions, etc.).

Algunes de les tem脿tiques vinculades a la cultura de pau s贸n la solidaritat internacional, el desenvolupament hum脿, la sostenibilitat, els moviments socials, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2019-2020 als centres d鈥檈nsenyament de Catalunya.

Els treballs poden ser individuals o col路lectius. El format i l鈥檈xtensi贸 s贸n lliures.

3. Imports i finan莽ament de la convocat貌ria

3. Imports i finan莽ament de la convocat貌ria

A aquesta convocat貌ria es destinar脿 l鈥檌mport de 1.000 鈧 per al premi, que anir脿 a c脿rrec de la Fundaci贸 Solidaritat UB.

4. Presentaci贸 de treballs

4. Presentaci贸 de treballs

Les candidatures han de presentar-se des del correu electr貌nic del centre educatiu on l鈥檈studiant cursa batxillerat, amb l鈥檃ssumpte XV Premi de Recerca per a la Pau.

El correu ha d鈥檌ncloure:

  • La c貌pia electr貌nica del treball (en un 煤nic PDF).
  • La fitxa A, amb les dades d鈥檌dentificaci贸 de les persones i del centre d鈥檈nsenyament que presenten el treball.
  • La fitxa B (PDF), amb el resum del treball.

En la fitxa B pot incloure鈥檚 un enlla莽 d鈥檃cc茅s a altres materials i documents annexos que formin el treball.

La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible en les c貌pies de cap dels materials que integren el treball, a excepci贸 dels sup貌sits en qu猫 aquestes dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo.

La recepci贸 de la documentaci贸 es confirmar脿 mitjan莽ant un correu electr貌nic a les adreces proporcionades a la fitxa A, en un termini m脿xim de 72 hores.

No s鈥檃cceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentaci贸 requerida.

5. Per铆ode de presentaci贸 de treballs

5. Per铆ode de presentaci贸 de treballs

S’estableix un nou termini de presentaci贸 dels treballs fins al 30 de juny de 2020, en el que s鈥檃ccepten treballs 煤nicament per correu electr貌nic a l鈥檃dre莽a recercapau@ub.edu de la Fundaci贸 Solidaritat UB.

6. Avaluaci贸 i selecci贸

6. Avaluaci贸 i selecci贸

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format 铆ntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona. Aquest jurat ser脿 nomenat pel director de la Fundaci贸 Solidaritat UB.

7. Criteris d鈥檃valuaci贸

7. Criteris d鈥檃valuaci贸

Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris seg眉ents:

– La vinculaci贸 i la coher猫ncia del treball amb la cultura de pau.

– El raonament cr铆tic i el rigor metodol貌gic en el desenvolupament de la recerca.

– La integraci贸 de les dimensions local i global en el tractament de la tem脿tica.

– L鈥檕riginalitat.

– La contribuci贸 de la recerca a il路lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.

8. Resoluci贸

8. Resoluci贸

La resoluci贸 d鈥檃questa convocat貌ria correspon al director de la Fundaci贸 Solidaritat UB, per delegaci贸 del Rector, previ dictamen del jurat.

9. Premis

9. Premis

El Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona t茅 una dotaci贸 de 1.000 鈧, que es reparteixen de forma igualit脿ria entre l鈥檈studiant responsable de l鈥檃utoria del treball premiat i el seu centre d鈥檈nsenyament. El tutor o la tutora del treball premiat rep un diploma de reconeixement.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d鈥檃cc猫ssits o de mencions especials, sense dotaci贸 econ貌mica.

El Consell Comarcal del Garraf atorga un premi especial al millor treball de recerca del Garraf, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en un lot de productes de comer莽 just per a l鈥檈studiant.

L鈥橝juntament de Santa Coloma de Gramenet atorga el Premi Joan Gomis al millor treball de recerca procedent d鈥檃quest municipi, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en una aportaci贸 de 300 鈧 per a l鈥檈studiant premiat/da (en cas d鈥檜n treball col路lectiu, ser脿 una aportaci贸 de 300 鈧 per a cada estudiant, fins a un m脿xim de 900 鈧), segons el conveni espec铆fic de col路laboraci贸 signat entre l鈥橝juntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundaci贸 Solidaritat UB.

Els premis es poden declarar deserts a criteri del jurat, la decisi贸 del qual 茅s inapel路lable.

10. Concessi贸 del premi

10. Concessi贸 del premi

El veredicte del jurat es dona a con猫ixer a les persones participants durant la primera quinzena de maig i es publica, despr茅s de l鈥檃cte de lliurament, a l鈥檈spai web de la Fundaci贸 Solidaritat UB (solidaritat.ub.edu).

El lliurament del Premi de Recerca per a la Pau est脿 previst per a l鈥櫭簂tima setmana de maig de 2020 a l鈥橢difici Hist貌ric de la Universitat de Barcelona.

El premi especial del Consell Comarcal del Garraf es lliura 鈥攊 se鈥檔 fa la difusi贸 corresponent鈥 el mes de juny de 2020 al Garraf.

El Premi Joan Gomis es lliura 鈥攊 se鈥檔 fa la difusi贸 corresponent鈥 el mes de juny de 2020 a Santa Coloma de Gramenet. Despr茅s del lliurament, una c貌pia impresa dels treballs procedents d鈥檃quest municipi podr脿 incorporar-se com a material de consulta del Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet.

11. Publicaci贸 i difusi贸 dels treballs

11. Publicaci贸 i difusi贸 dels treballs

Les persones participants (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognoms, nom del centre i municipi) puguin ser objecte de difusi贸 p煤blica, i a tal efecte subscriuen expressament la cl脿usula informativa detallada a la fitxa A.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicaci贸 digital dels treballs participants al Dip貌sit Digital de la UB (diposit.ub.edu) durant un any. Aquesta publicaci贸 es comunica mitjan莽ant un correu electr貌nic a les adreces de contacte facilitades pels participants en la fitxa A. Un resum del treball pot publicar-se a l鈥檈spai web http://recercapau.ub.edu/, de suport a la recerca en els centres educatius, i al Mapamundi interactiu dels Drets Humans del Portal PAULA.

La participaci贸 en el Premi implica la cessi贸 de drets per a aquesta publicaci贸.

12. Devoluci贸 dels treballs

12. Devoluci贸 dels treballs

Els treballs es poden recollir a la Fundaci贸 Solidaritat UB (carrer Melcior de Palau, 140, de Barcelona) durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2020 en horari de 10 a 16 hores. Si es tenen dificultats per recollir el treball en l鈥檋orari indicat, es pot contactar amb recercapau@ub.edu.

13. Interpretaci贸 i acceptaci贸 de les bases

13. Interpretaci贸 i acceptaci贸 de les bases

La interpretaci贸 d鈥檃questes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona.

La participaci贸 en el Premi implica acceptar aquestes bases.

Comments are closed.