Bases

La Fundaci贸 Solidaritat UB, com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, tal com disposen els seus estatuts, amb l鈥檕bjectiu de promoure l鈥檈ducaci贸 per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d鈥檈nfortir la cultura de pau des de la recerca, convoca la setzena edici贸 del Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca d鈥檈studiants de batxillerat.

La participaci贸 a aquest premi 茅s compatible amb la participaci贸 a altres premis per a treballs de recerca de la Universitat de Barcelona.

El XVI Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases seg眉ents:

1. Objecte de la convocat貌ria

1. Objecte de la convocat貌ria

L鈥檕bjecte de la convocat貌ria consisteix en l鈥檃torgament de premis a treballs de recerca elaborats per estudiants de batxillerat de centres d鈥檈nsenyament de Catalunya que tractin alguna q眉esti贸 relacionada amb la cultura de pau, 茅s a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situaci贸 social que permet el desenvolupament hum脿 ple de totes les persones i l鈥檈rradicaci贸 de qualsevol mena de viol猫ncia (guerra, injust铆cia, vulneraci贸 de drets humans, alienacions, etc.).

Algunes de les tem脿tiques vinculades a la cultura de pau s贸n la solidaritat internacional, la just铆cia global, el desenvolupament hum脿, la sostenibilitat, la protecci贸 i defensa drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2020-2021 als centres d鈥檈nsenyament de Catalunya.

Els treballs, que hauran de ser originals, poden ser individuals o col路lectius. El format i l鈥檈xtensi贸 s贸n lliures.

La participaci贸 a aquest premi 茅s compatible amb la participaci贸 a altres premis per a treballs de recerca de la Universitat de Barcelona.

3. Imports i finan莽ament de la convocat貌ria

3. Imports i finan莽ament de la convocat貌ria

A aquesta convocat貌ria es destinar脿 l鈥檌mport de 1.000 鈧 per al premi, a c脿rrec de la Fundaci贸 Solidaritat UB.

4. Presentaci贸 de treballs

4. Presentaci贸 de treballs

Per correu electr貌nic, cal enviar una c貌pia electr貌nica del treball i la fitxa d’inscripci贸 (escanejada) a l鈥檃dre莽a recercapau@ub.edu de la Fundaci贸 Solidaritat UB amb l鈥檃ssumpte “XVI Premi de Recerca per a la Pau”. La c貌pia electr貌nica del treball s鈥檈nviar脿 en un 煤nic PDF.

Aix铆 mateix, el correu electr貌nic ha d鈥檌ncloure un document separat (PDF) amb un resum del treball que en 250 paraules (aproximadament) exposi la q眉esti贸 de recerca, objectiu, m猫tode i resultats. En aquest document de resum pot afegir-se un enlla莽 d鈥檃cc茅s a altres materials i documents annexos que conformin el treball.

D鈥檃ltra banda, per correu postal, cal enviar a la Fundaci贸 Solidaritat UB (c/ Melcior de Palau 140, planta -1, 08014 de Barcelona) la fitxa d’inscripci贸, amb les dades d鈥檌dentificaci贸 de les persones i del centre d鈥檈nsenyament que presenten el treball, les signatures originals d鈥檃questes persones i el segell del centre. Cal que sigui el document original (no una fotoc貌pia ni una c貌pia escanejada).

La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible en cap dels materials que integren el treball, a excepci贸 dels sup貌sits en qu猫 aquestes dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo.

La recepci贸 de la documentaci贸 es confirmar脿 per correu electr貌nic a les adreces proporcionades a la fitxa d’inscripci贸, mitjan莽ant un justificant de recepci贸, en un termini m脿xim de 72 hores.

No s鈥檃cceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentaci贸 requerida.

5. Termini de presentaci贸 de treballs

5. Termini de presentaci贸 de treballs

La documentaci贸 es pot presentar fins al 16 d鈥檃bril de 2021.

6. Avaluaci贸, selecci贸 i resoluci贸

6. Avaluaci贸, selecci贸 i resoluci贸

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format per professorat de la Universitat de Barcelona. Aquest jurat ser脿 presidit pel director de la Fundaci贸 Solidaritat UB, que tamb茅 en designar脿 els membres.

La decisi贸 del jurat ser脿 inapel路lable.

7. Criteris d鈥檃valuaci贸

7. Criteris d鈥檃valuaci贸

Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris seg眉ents:

– La vinculaci贸 i la coher猫ncia del treball amb la cultura de pau.

– El raonament cr铆tic i el rigor metodol貌gic en el desenvolupament de la recerca.

– La inclusi贸 de la interdepend猫ncia local i global en l’an脿lisi de la problem脿tica.

– L鈥檕riginalitat.

– La contribuci贸 de la recerca a il路lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.

8. Premis

8. Premis

El Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona t茅 una dotaci贸 de 1.000 鈧, que es reparteixen de forma igualit脿ria entre l鈥檈studiant responsable de l鈥檃utoria del treball premiat i el seu centre d鈥檈nsenyament. El tutor o la tutora del treball premiat rep un diploma de reconeixement.

En cas de treballs en equip, la part del premi corresponent a l鈥檃utoria es repartir脿 equitativament entre l鈥檃lumnat responsable del treball.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d鈥檃cc猫ssits o de mencions especials, sense dotaci贸 econ貌mica.

El Consell Comarcal del Garraf atorga un premi especial al millor treball de recerca del Garraf, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en un lot de productes de comer莽 just per a l鈥檈studiant.

L鈥橝juntament de Santa Coloma de Gramenet atorga el Premi Joan Gomis al millor treball de recerca procedent d鈥檃quest municipi, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en una aportaci贸 de 300 鈧 per a l鈥檈studiant premiat/da (en cas d鈥檜n treball col路lectiu, ser脿 una aportaci贸 de 300 鈧 per a cada estudiant, fins a un m脿xim de 900 鈧), segons el conveni espec铆fic de col路laboraci贸 signat entre l鈥橝juntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundaci贸 Solidaritat UB.

Els premis es poden declarar deserts a criteri del jurat, la decisi贸 del qual 茅s inapel路lable.

9. Concessi贸 del premi

9. Concessi贸 del premi

El veredicte del jurat es dona a con猫ixer a les persones participants la segona quinzena de maig i es publica, despr茅s de l鈥檃cte de lliurament, a l鈥檈spai web de la Fundaci贸 Solidaritat UB (www.solidaritat.ub.edu).

El lliurament del Premi de Recerca per a la Pau 鈥攊 la difusi贸 corresponent鈥 es preveu per a la primera setmana de juny de 2021.

El lliurament del premi especial del Consell Comarcal del Garraf 鈥攊 la difusi贸 corresponent鈥 es preveu per al mes de juny de 2021 al Garraf.

El lliurament del Premi Joan Gomis 鈥攊 la difusi贸 corresponent鈥 es preveu per al mes de juny de 2021 a Santa Coloma de Gramenet. Despr茅s del lliurament, una c貌pia impresa dels treballs procedents d鈥檃quest municipi podr脿 incorporar-se com a material de consulta del Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet.

10. Difusi贸 dels treballs

10. Difusi贸 dels treballs

Les persones participants (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognoms, nom del centre i municipi) puguin ser objecte de difusi贸 p煤blica, i a tal efecte subscriuen expressament la cl脿usula informativa detallada a la fitxa d’inscripci贸.

11. Interpretaci贸 i acceptaci贸 de les bases

11. Interpretaci贸 i acceptaci贸 de les bases

La interpretaci贸 d鈥檃questes bases correspon al president de la Fundaci贸 Solidaritat UB.

La participaci贸 en el Premi implica acceptar aquestes bases.

Comments are closed.