Com participar-hi

Per optar al I Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, heu de fer arribar a la Fundació Solidaritat UB un correu electrònic des de l’adreça corporativa del professor o professora de la UB que consta en la fitxa B, amb l’assumpte I Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans..

El sobre ha de contenir:

  • La fitxa A d’inscripció de l’estudiant. En cas d’autoria col·lectiva del pòster, tots/es els/les estudiants responsables de l’autoria han d’estar d’acord a presentar-lo al Premi i s’ha d’incloure una fitxa A per cada estudiant.
  • La fitxa B de diligència del professor/a.
  • Els adjunts o un enllaç de descàrrega de:
    • un arxiu PDF del pòster en mida igual o inferior a DINA1
    • un arxiu PDF de la bibliografia que el sustenta

Les fitxes A i B poden presentar-se sense signatura.

La documentació s’ha de fer arribar fins al 6 de juliol de 2020 (inclòs) a: portalpaula@ub.edu.

En un termini màxim de 72 hores, caldrà esperar un missatge de la Fundació Solidaritat UB que en confirmi la recepció.

Comments are closed.