Bases

Resoluci贸 del rector, de 18 de juny de 2020, per la que es modifica la convocat貌ria de la primera edici贸 del Premi de P貌sters de Sostenibilitat i Drets Humans

La Universitat de Barcelona convoca la primera edici贸 del Premi de P貌sters de Sostenibilitat i Drets Humans, per a estudiants de Grau i M脿ster de la Universitat de Barcelona, amb l鈥檕bjectiu d鈥檌mplicar la comunitat universit脿ria en la divulgaci贸 de l鈥橝genda 2030 de desenvolupament sostenible com a instrument per a la protecci贸 i defensa dels drets humans.

El Premi de P貌sters de Sostenibilitat i Drets Humans es regeix per les bases seg眉ents:

1. Objecte de la convocat貌ria

1. Objecte de la convocat貌ria

L鈥檕bjecte de la convocat貌ria consisteix en l鈥檃torgament de premis a p貌sters elaborats per estudiants de Grau i M脿ster de la Universitat de Barcelona que contribueixen a la divulgaci贸 de l鈥Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i la protecci贸 de drets humans. Els p貌sters tractaran algun dels objectius o metes relatius a aquesta agenda.

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi alumnes que presentin un p貌ster elaborat com a treball d鈥檃ssignatures de Grau o M脿ster, o un p貌ster del Treball Final de Grau o M脿ster, de la Universitat de Barcelona.

El p貌ster ha d鈥檋aver estat avaluat durant el curs 2019-20 com a treball d鈥檃quella mat猫ria o treball final, amb una qualificaci贸 igual o superior a l鈥檃provat, i ha de comptar amb l鈥檃val del professor o professora responsable de la mat猫ria respecte a la validesa dels continguts exposats.

3. Imports i finan莽ament de la convocat貌ria

3. Imports i finan莽ament de la convocat貌ria

A aquesta convocat貌ria es destinar脿 l鈥檌mport de 2.000 鈧 per al premi, que anir脿 a c脿rrec de la Fundaci贸 Solidaritat UB.

4. Presentaci贸 de treballs

4. Presentaci贸 de treballs

Les candidatures han de presentar-se des del correu electr貌nic corporatiu del professor o professora que consta en la fitxa B, amb l鈥檃ssumpte I Premi de P貌sters de Sostenibilitat i Drets Humans.

El correu ha d鈥檌ncloure:

 • La fitxa A d鈥檌nscripci贸 de l鈥檈studiant. En cas d鈥檃utoria col路lectiva del p貌ster, tots/es els/les estudiants responsables de l鈥檃utoria han d鈥檈star d鈥檃cord a presentar-lo al Premi i s鈥檋a d鈥檌ncloure una fitxa A per cada estudiant.
 • La fitxa B de dilig猫ncia del professor/a.
 • Els adjunts o un enlla莽 de desc脿rrega de:
  • un document PDF del p貌ster en mida igual o inferior a DINA1.
  • un document PDF de la bibliografia que el sustenta

Les fitxes A i B poden presentar-se sense signatura.

El correu ha d鈥檃dre莽ar-se a portalpaula@ub.edu. En un termini m脿xim de 72 hores, caldr脿 esperar un missatge de la Fundaci贸 Solidaritat UB que en confirmi la recepci贸.

5. Per铆ode de presentaci贸 de treballs

5. Per铆ode de presentaci贸 de treballs

El p貌ster i la documentaci贸 a qu猫 fa refer猫ncia la base 4a poden presentar-se fins al 6 de juliol de 2020 (incl貌s).

6. Avaluaci贸 i selecci贸

6. Avaluaci贸 i selecci贸

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format per persones expertes en sostenibilitat i drets humans de la UB, d鈥檃dministracions p煤bliques i d鈥檈ntitats privades no lucratives (ONG). Aquest jurat ser脿 nomenat pel director de la Fundaci贸 Solidaritat UB.

7. Criteris d鈥檃valuaci贸

7. Criteris d鈥檃valuaci贸

Per elegir els p貌sters guardonats, es tenen en compte els criteris seg眉ents:

El rigor de la informaci贸 presentada.

La inclusi贸 d鈥檈lements gr脿fics i visuals que contribueixin a la divulgaci贸 dels continguts.

La pertin猫ncia dels continguts exposats per a l鈥檃ssoliment d鈥橭bjectius de Desenvolupament Sostenible i, conseq眉entment, per a la protecci贸 i defensa dels drets humans.

La il路lustraci贸 de les interdepend猫ncies entre els territoris, les persones i el medi, aix铆 com de les din脿miques de poder que afecten l鈥檃cc茅s als recursos i la governan莽a.

8. Resoluci贸

8. Resoluci贸

La resoluci贸 d鈥檃questa convocat貌ria correspon al director de la Fundaci贸 Solidaritat UB, per delegaci贸 del Rector, previ dictamen del jurat.

9. Premis

9. Premis

El Premi t茅 una dotaci贸 de 2.000 鈧, que es reparteixen de forma igualit脿ria entre l鈥檃lumnat premiat en 5 modalitats:

 • P貌ster de conceptes: presentaci贸 de conceptes i elements te貌rics de la pr貌pia disciplina que contribueixen a la protecci贸 i defensa de drets humans.
 • P貌ster de problem脿tiques: presentaci贸 que indaga en les causes subjacents a problem脿tiques relacionades amb els ODS i manifestades en contextos locals, regionals, internacionals o mundials.
 • P貌ster d鈥檃lternatives: presentaci贸 que mostra solucions o iniciatives de transformaci贸 impulsades en diferents contextos, per agents p煤blics o privats sense 脿nim de lucre, per a la protecci贸 de drets humans.
 • P貌ster de recerca: presentaci贸 d鈥檜na recerca desenvolupada des de la UB i que contribueix a algun ODS.
 • P貌ster que il路lustra aliances de la universitat amb la societat per a la protecci贸 i defensa de drets humans.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d鈥acc猫ssits o mencions especials, sense dotaci贸 econ貌mica.

El Premi, en totes o alguna de les seves modalitats, es pot declarar desert a criteri del jurat. En cas que alguna modalitat quedi deserta, la dotaci贸 econ貌mica es reparteix entre les altres modalitats, a les quals es pot atorgar m茅s d鈥檜n premi.

El professor o professora tutor del treball rep un diploma de reconeixement.

La decisi贸 del jurat 茅s inapel路lable.

10. Concessi贸 del premi

10. Concessi贸 del premi

El veredicte del jurat es dona a con猫ixer durant el mes d鈥檕ctubre, i es publica a l鈥檈spai web de la Fundaci贸 Solidaritat UB. L鈥檃cte de lliurament del Premi est脿 previst per al 10 de novembre de 2020, coincidint amb el Dia Internacional de la Ci猫ncia al Servei de la Pau i el Desenvolupament.

11. Publicaci贸 i difusi贸 dels treballs

11. Publicaci贸 i difusi贸 dels treballs

Tots els p貌sters destacats al veredicte del jurat amb premi, acc猫ssit o menci贸 especial es recullen en una publicaci贸 electr貌nica que s鈥檃fegeix al Dip貌sit Digital de la UB. La publicaci贸 es realitza sota una llic猫ncia Creative Commons- Reconeixement- No comercial- Compartir Igual, per tal que qualsevol persona, entitat o instituci贸 pugui fer-ne 煤s amb finalitats divulgatives o did脿ctiques. Entre d鈥檃ltres, els p貌sters poden publicar-se al Portal PAULA i generar-se鈥檔 obres derivades com exposicions o materials formatius que mantinguin la llic猫ncia esmentada.

La participaci贸 en el Premi implica la cessi贸 de drets per a aquesta publicaci贸.

12. Devoluci贸 dels treballs

12. Devoluci贸 dels treballs

L鈥橴SB es pot recollir a la Fundaci贸 Solidaritat UB durant els mesos d鈥檕ctubre i novembre de 2020.

13. Interpretaci贸 i acceptaci贸 de les bases

13. Interpretaci贸 i acceptaci贸 de les bases

La interpretaci贸 d鈥檃questes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona.

La participaci贸 en el Premi implica acceptar aquestes bases.

Comments are closed.