Veredicte VI Premi Recerca per a la Pau

El jurat del VI Premi de Recerca per a la Pau, convocat per la Universitat de Barcelona, es va reunir el 19 de maig de 2011 a Barcelona per deliberar sobre els treballs de recerca rebuts.

En aquesta edició s’han presentat 40 treballs elaborats per estudiants de batxillerat procedents de 38 centres d’ensenyament i de 28 municipis d’arreu de Catalunya.

Després de valorar-los, el jurat acorda per majoria atorgar el VI Premi Recerca per a la Pau a:

La libertad negra: obra narrativa creada a partir de los hechos históricos del exilio español,
presentat per Minerva.

És un treball ben escrit i ben organitzat que adopta la forma narrativa per presentar la recerca duta a terme. L’estudiant elabora una novel·la en què transmet les experiències que pateix la població civil en les guerres i en l’exili. L’obra va acompanyada d’un informe en què es detalla l’àmplia recerca que ha hagut de fer per escriure la novel·la, com la consulta de fonts d’informació diverses i l’elaboració de mapes i cronologies que li han permès contrastar idees i elaborar conclusions personals.

Així mateix, el jurat també acorda atorgar les mencions especials següents:

Esparreguera, tot un món,
presentat per Estudiacultures.

Un treball ben estructurat i desenvolupat, que proporciona àmplies dades sobre aquesta problemàtica, que ha pogut veure d’aprop.Es tracta d’un bon exercici metodològic que demostra que per conèixer altres cultures no cal viatjar, ja que totes són a l’entorn nostre.

Immigració islàmica,
presentat per Les Flandes.

És un treball ben presentat, complet pel que fa a la manera d’abordar el tema de la immigració. Inclou unes entrevistes molt fresques i properes que aconsegueixen transmetre la vivència d’aquestes trobades.

Les dones que no poden dormir al Raval barceloní, la prostitució i la societat,
presentat per Mr. Nobody.

El treball tracta el problema de la prostitució de manera exhaustiva i utilitza els conceptes rigorosament. A més, destaca per la maduresa i la fonamentació de la posició que adopta l’autor.

Reciclando lo desechable,
presentat per Estel de Medellín.

L’estudiant aborda el problema de les persones de la ciutat de Medellín que viuen del que troben als carrers, una realitat cada vegada més present als nostres barris. El treball destaca per la capacitat de presentar un problema complex de manera concentrada i aparentment senzilla. A més, integra treball de camp i aporta una anàlisi personal gens superficial.

Una casa per Haití,
presentat per Símon.

L’estudiant aborda el problema de les persones de la ciutat de Medellín que viuen del que troben als carrers, una realitat cada vegada més present als nostres barris. El treball destaca per la capacitat de presentar un problema complex de manera concentrada i aparentment senzilla. A més, integra treball de camp i aporta una anàlisi personal gens superficial.́s un treball original que explora de manera sistemàtica i rigorosa les diverses opcions arquitectòniques i tecnològiques viables per a la construcció de nous habitatges a Haití.

Un viatge sense tornada,
presentat per Pruna.

L’estudiant ha documentat el seu passat familiar, que inclou un esdeveniment històric: la participació d’un dels seus parents en el comando Poschacher.

Vicenç Ferrer i la seva acció a Anantapur, Índia,
presentat per Vienesa.

Amb una estructura exemplar, l’estudiant documenta alternatives concretes per eradicar la fam, la pobresa extrema i l’analfabetisme amb fets que són del tot possibles.

El jurat atorga el Premi Especial del Garraf, destinat al millor treball procedent d’aquesta comarca, a:

Les dones que no poden dormir al Raval barceloní, la prostitució i la societat,
presentat per Mr. Nobody.


Barcelona, 19 de maig de 2011