<<< Torna

Veredicte

Reunit a Barcelona, el 22 de maig de 2006, el jurat del I Premi de Recerca per a la Pau convocat per la Universitat de Barcelona, ha deliberat sobre cadascun dels treballs de recerca de Batxillerat participants.

En l'edició 2006 d'aquest premi de recerca s'han presentat 31 treballs elaborats per estudiants de Batxillerat de 27 centres diferents i 19 municipis de les províncies de Girona, Tarragona i Barcelona.

El jurat es mostra impressionat per la qualitat metodològica d'alguns dels treballs presentats, l'excel·lent síntesi realitzada en temàtiques molt complexes, l'originalitat en el tractament de les qüestions i el compromís mostrat pels estudiants amb els fets analitzats. Darrera aquests treballs es veu el guiatge i l'orientació del professeroat, tasca d'acompanyament i motivació fonamental per a la realització d'aquests treballs de recerca.

Quatre treballs es perfilen com a finalistes, acomplint tots ells, els criteris de valoració establerts inicialment en les bases de la convocatòria:

Altres criteris que, en la valoració, han fet destacar alguns treballs per sobre d'altres són la motivació personal (excel·lent punt de partida en la majoria dels treballs participants), l'originalitat i l'aportació a l'àmbit temàtic que estan investigant.

En els treballs finalistes, es troben representades les temàtiques predominants en els treballs participants d'aquesta edició: memòria històrica, conflictes armats i convivència en la immigració.

Donada la rellevància de tots aquests temes per la cultura de pau i la gran qualitat dels finalistes, es decideix atorgar el premi ex aequo als treballs:

"La quinta del biberó", de Clarisse
Treball que investiga un tema sobre el que existeixen pocs estudis publicats, recollint testimonis i dades de regions diferenciades (L'Hospitalet i Cuenca) i sobre el món rural. Aquestes característiques específiques del treball, suposen una aportació molt interessant i valuosa a la recerca sobre aquest període històric. A més, en el treball s'aprecia l'apropament intergeneracional i la identificació amb les dures experiències d'uns joves que, en aquell moment, tenien l'edat de l'estudiant.

"Tots podem ser immigrants", de Nouvinguda
La recerca parteix d'un interès i preocupació personal, que li porta a implicar-se en la qüestió i, des de la vivència, arribar a conclusions clares que representen sòlids aprenentatges resultants de la recerca i coherents amb la cultura de pau. Aporta originalitat i propostes, equilibra molt bé el rigor científic amb les emocions i, des del títol fins a les conclussions (podem compartir el mateix món), presenten molts elements de la cultura de pau: apropament, comprensió, empatia, valoració de la diferència i, sobretot, la necessitat de justícia en l'aplicació dels drets.

A més, reben menció especial els treballs:

"El pes d'un passat molt present: Euskadi en llibertat condicional", de Neruda.
Documental audio-visual de gran qualitat tècnica i metodològica, que incorpora les diferents posicions, algunes enfrontades, respecte a la qüestió basca. La recerca realitzada el porten a reflexionar i expressar conclusions pròpies.

"La immigració argentina a Catalunya", d'Argentina.
Treball que integra les temàtiques de les migracions i la memòria històrica, el viatge d'anada i tornada entre Argentina i Catalunya, viscut en poques generacions, amb el valor afegit d'integrar en la recerca aquesta vivència, amb poesia i dades.

Des de la Fundació Solidaritat UB agraïm la col·laboració i l'interès mostrat pel jurat d'aquest primer Premi de Recerca per a la Pau, i felicitem als centres, professorat i estudiants participants per la qualitat dels treballs presentats.

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el proper dijous, 8 de juny de 2006, a les 18.30h a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (Plaça Universitat).

Durant l'acte es lliurarà els premis als estudiants i centres finalistes, així com un diploma de reconeixement als treballs amb menció especial i als seus tutors i tutores. Així mateix, tots els estudiants i centres participants rebran un diploma de participació i un lot de publicacions de la Fundació Solidaritat UB.


Barcelona, 30 de maig de 2006

<<< Torna