Organigrama

Patronat

President

Dr. Joan Elias i Garcia – Rector de la UB

Secretària

Dra. Belen Noguera de la Muela – Secretària General de la UB

Membres nats

Dr. Ernest Pons Fanals – Cap del Gabinet del Rector
Dr. Oriol Escardíbul Ferrà – Vicerector d’Economia
Dr. Àlex Aguilar Vila – Vicerector de Política d’Internacionalització
Dr. Jordi Codina Sans – Gerent de la UB
Dra. Irene Maestro Yarza – Representant de la Fundació Món-3
Sr. Joan Coromines Guerin – President en funcions del Consell Social

Patrons designats

Dra. Núria Casamitjana Badia – Dept. Farmacologia i Química Terapèutica
Dr. David Bondia Garcia – Dept. Dret i Economia Internacionals
Dr. Antoni Sans Martín – Director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB
Sra. Marta Segarra Beitia – Personal d’Administració i Serveis de la UB
Sra. Núria Aymerich Rocavert – Membre del Consell Social de la UB nomenada pel Parlament de Catalunya

Equip

Director
Sr. Xavier López i Arnabat

Administració

Àngels Cerdà
Adriana Peonia

Observatori Europeu de Memòries (EUROM)

Jordi Guixé i Corominas– Director
Oriol López Badell
Ricard Conesa Sánchez
Fernanda Zanuzzi

Programa d’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global

Nuria González – Responsable de programes educatius
Cati Jerez
Alba Conesa

Programa de suport a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Cati Jerez – Coordinadora
Sara Carmona
Pau Cantos

Programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord del districte de Nou Barris de Barcelona i l’eix del Besòs
Programa d’agricultura social a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Maite Sirera
Cristina Oliveros

Serveis a les administracions sobre polítiques públiques de solidaritat, cooperació i acció social

Marta Ruíz – Coordinadora
Laia Sanmartín
Pau Cantos

Cooperació al desenvolupament

Antonina Torrents

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No se admiten más comentarios