Els conflictes tractats a l'Observatori Solidaritat

Sudan Kurdistan Timor Oriental Serra Lleona Libèria Somàlia Sri Lanka Angola