COOPERACIÓ I FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT

La Universitat de Barcelona disposa d’un espai de treball propi en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, que comprèn iniciatives en l’àmbit de la formació general, la formació especialitzada, la recerca aplicada al desenvolupament, la cooperació en la recerca amb els països del sud, etc.

En aquest marc, la Fundació Solidaritat UB porta a terme projectes de cooperació al desenvolupament a diferents regions del món, prioritzant la cooperació interuniversitària. Entre les línies de treball principals, destaquen els projectes enfocats als drets humans, el medi ambient i l’aigua, que són sectors estratègics i imprescindibles per a un desenvolupament sostenible en els àmbits tant ambiental com social i polític.

Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació


Màster organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona, la Fundació Món-3 i la Fundació Solidaritat UB amb la voluntat de formar especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual.

Més informació aquí.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 4. Educació de qualitat
ODS 4. Educació de qualitat

Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

SENEGAL: Tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües residuals

Període: 2017 – 2018


Projecte d’implementació de tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes del Senegal. Amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 6. Aigua neta i sanejament
ODS 6. Aigua neta i sanejament

Meta 6.a: D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura
ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

Meta 9.a: Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits Estats insulars en desenvolupament.

SENEGAL: Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint Louis

Període: 2016 – 2018

Projecte de transferència de coneixements per al desenvolupament de tècniques de sanejament de baix cost, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. L’objectiu general del projecte és contribuir a la promoció d’una gestió sostenible dels recursos hídrics de la regió de Saint Louis del Senegal que permeti millorar la qualitat de la vida i el benestar de la població. L’objectiu específic del projecte és promoure solucions sostenibles i ecològiques per a la gestió de les aigües residuals i millorar la capacitat de les institucions locals per gestionar els serveis de sanejament. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 6. Aigua neta i sanejament
ODS 6. Aigua neta i sanejament

Meta 6.a: D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura
ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

Meta 9.a: Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits Estats insulars en desenvolupament.

COLÒMBIA: Creació del centre de formació integral pels joves del “Resguardo indígena de La María”

Període: 2011 – 2013

colombia-resguardo-maria
L’objectiu d’aquest projecte és millorar les condicions socioeconòmiques de les comunitats indígenes i recuperar les tradicions ancestrals en ramaderia, producció de llet i fabricació de productes làctics derivats (iogurts, formatge, mantega) per evitar l’allistament dels joves als grups armats i la pèrdua dels valors culturals propis; dues de les conseqüències de la pobresa estructural.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 1. Fi de la pobresa
ODS 1. Fi de la pobresa

Meta 1.2: Per a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i infants de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions nacionals.

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

Meta 8.6: D’aquí a 2020, reduir considerablement la proporció de joves que no tenen feina i no cursen estudis ni reben capacitació.

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Meta 11.4: Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

ODS 12. Producció i consum responsables
ODS 12. Producció i consum responsables

Meta 12.8: D’aquí a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura.

Meta 12.a: Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica per avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

VIETNAM: Tractament d’aigües residuals d’origen industrial a les províncies de Quang Ninh i Hanoi

Període: 2010 – 2013

vietnam-aigues-residualsAmb el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i conjuntament amb la Universitat Nacional del Vietnam, s’ha posat en marxa una instal·lació de tractament d’aigües residuals en una indústria manufacturera de marisc de la badia de Halong, un paratge declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO (1994).

La instal·lació treballa amb sistemes ecològics, i és la primera infraestructura del seu tipus al sud-est asiàtic, inscrita al registre mundial de zones humides construïdes (Wetlands). El projecte també ha inclòs activitats de sensibilització mediambiental en àrees urbanes i periurbanes de les províncies implicades.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 6. Aigua neta i sanejament
ODS 6. Aigua neta i sanejament

Meta 6.a: D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura
ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

Meta 9.a: Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits Estats insulars en desenvolupament.

COLÒMBIA: Programa de Cooperació Interuniversitària entre Universitat de Barcelona i Universitat Javeriana de Cali

Període: 2008 – 2012

colombia-estudios-interculturalesEl programa busca donar veu i apoderar les víctimes invisibles del conflicte armat a Colòmbia (essencialment, les comunitats indígenes i afrodescendents, les dones i els camperols) perquè puguin actuar com a agents fonamentals del procés de pau. Amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), el programa té tres línies bàsiques d’actuació: el dret indígena i la defensa dels drets humans; accions de pau protagonitzades per dones, i la creació de l’Institut d’Estudis Interculturals del sud-oest colombià.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 5. Igualtat de gènere
ODS 5. Igualtat de gènere

Meta 5.5: Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Meta 11.4: Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Meta 16.7: Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

Meta 16.a: Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per crear a tots els nivells, particularment en els països en desenvolupament, la capacitat de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

MARROC: Suport a la bona governabilitat de la municipalitat de Figuig per contribuir al desplegament de les polítiques públiques relatives a l’activació socioeconòmica de l’oasi de la localitat

Període: 2008 – 2011

bona-governabilitat-marrocEl programa implica suport a l’Ajuntament de Figuig des de la dotació de determinades infraestructures fins a la capacitació tècnica de personal local, passant per l’assessorament a les polítiques del consistori en els àmbits de medi ambient (aigua i residus) i turisme, el foment de la participació ciutadana i, més concretament, la coordinació entre els diferents actors i activitats de cooperació per al desenvolupament local.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

Meta 8.9: D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Meta 11.b: D’aquí a 2020, augmentar considerablement el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i implementen polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest i la resiliència davant els desastres.

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Meta 16.6: Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendeixin comptes.

Meta 16.7: Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

Meta 16.b: Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.

ODS 17. Aliances per assolir els objectius
ODS 17. Aliances per assolir els objectius

Meta 17.9: Augmentar el suport internacional per realitzar activitats de creació de capacitat eficaces i específiques en els països en desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals d’implementació de tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, fins i tot mitjançant la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i triangular.

MAURITÀNIA I SENEGAL: Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica superior, i investigació agropecuària sota la perspectiva d’un desenvolupament regional sostenible

Període: 2007 – 2012

mauritania-desenvolupament-sostenibleAmb aquest projecte es pretén crear un espai de formació i investigació orientat a persones que han adquirit un cert nivell tècnic en estudis relacionats amb l’agricultura i el medi ambient per a que assoleixin una formació addicional que els capaciti per fer front al desenvolupament de la regió a través d’una explotació racional i sostenible de l’entorn natural. La principal activitat del projecte és el Màster Universitari de Desenvolupament Rural i Cooperació, que organitzen conjuntament la Université Gaston Berger de Saint Louis (Senegal), la Universitat de Barcelona, l’Escola Superior d’Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Món-3.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 4. Educació de qualitat
ODS 4. Educació de qualitat

Meta 4.3: D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

Meta 4.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible.

ODS 12. Producció i consum responsables
ODS 12. Producció i consum responsables

Meta 12.2: D’aquí a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Meta 12.8: D’aquí a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura.

Meta 12.a: Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica per avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

Comments are closed.