Visites al metge i gestions a persones grans

Guiar i assistir persones grans en les diverses gestions que hagin de realitzar. Entitat sol·licitant: FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN CATALUNYA Què cerca? Persones voluntàries per a acompanyaments puntuals a visites mèdiques i/o gestions a persones grans. Perfil del voluntari/a: Persones amb sensibilitat pel col·lectiu de gent gran amb escassos recursos econòmics…

Seguir

Fer costat a persones grans

Acompanyar i mitigar la solitud en què es troben moltes persones grans. Entitat sol·licitant: FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN CATALUNYA Què cerca? Persones voluntàries per visitar i donar suport a la gent gran que ho necessiti. Perfil del voluntari/a: Persones amb sensibilitat pel col·lectiu de gent gran amb escassos recursos econòmics i…

Seguir

Acompanyament a menors hospitalitzats

Atenció a infants de la secció materno-infantil de l’Hospital Vall d’Hebron. Entitat sol·licitant: FUNDACIÓ HOSPITALITAT Què cerca? Persones voluntàries per acompanyar a menors ingressats a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Perfil del voluntari/a: Perfil flexible i obert.      Persones empàtiques i sensibilitzades. Lloc: Secció Materno-infantil de la Vall d’Hebron. Disponibilitat:…

Seguir

Acollida de persones que pateixen exclusió social

Especialment, persones afectades pel VIH/sida sense recursos econòmics, personals ni suport familiar. Entitat sol·licitant: FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA Què cerca? Persones voluntàries per acompanyar les persones ateses en el procés de creixement, integració i socialització, des de l’acceptació i la llibertat individual a la convivència i el treball en equip.  Col·laborar…

Seguir

Acompanyament tutelar

De persones incapacitades judicialment. Acompanyaments continuats o puntuals en sortides socioculturals, tallers i altres activitats. Entitat sol·licitant: FUNDACIÓ HESTIA Què cerca? Voluntariat per fer acompanyament a persones amb problemes de salut mental i demències i millorar la seva qualitat de vida. Perfil del voluntari/a: Perfil flexible i obert.  Persones sensibilitzades…

Seguir