ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT

Voluntariat UB

formacio-voluntariat-ubVoluntariat UB és un espai obert a la comunitat universitària i a la societat en general per contribuir a l’edificació d’una universitat més solidària i compromesa amb la societat civil. La Fundació Solidaritat UB gestiona aquest programa des del curs 2018-2019. Per veure’n les activitats anteriors, pots consultar-ne l’antiga pàgina web. Igualment, Solidaritat UB executa tres cursos (“Introducció al voluntariat”, “Voluntariat en l’àmbit de la salut” i “Voluntariat en l’àmbit de la lluita contra la pobresa”) per tal de formar persones, membres de la comunitat universitària i altres, que volen desenvolupar una tasca en l’àmbit del voluntariat, tant a les seves pròpies entitats com a través de Voluntariat UB.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 17. Aliances per assolir els objectius
ODS 17. Aliances per assolir els objectius

Meta 17.17: Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

ODS 10. Reducció de les desigualtats
ODS 10. Reducció de les desigualtats

Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Meta 16.7: Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

Programa d’intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris i l’eix del Besòs

torre-baro-edifici-eucaliptusAquest programa organitza activitats de caràcter socioeducatiu amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural i associativa de la zona nord del districte barceloní de Nou Barris i de l’eix del Besòs.

Així mateix, el programa inclou la gestió de l’edifici Eucaliptus, de 22 habitatges socials, cedit a la Universitat per l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 10. Reducció de les desigualtats
ODS 10. Reducció de les desigualtats

Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Meta 11.1: D’aquí a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals.

Programa d’agricultura urbana i horts socials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

agricultura-social-ambAquest programa treballa la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través de l’agricultura urbana i social. Amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, la iniciativa s’ha dut a terme a Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Rubí, Esplugues i El Prat de Llobregat.

Actualment, s’està creant una escola d’agricultura urbana i social vinculada al Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona, i una part dels horts de Santa Coloma de Gramenet es destinen al treball amb joves en risc d’exclusió social de l’eix Besòs-Barcelonès Nord.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

Meta 8.5: D’aquí a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per una feina d’igual valor.

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Meta 11.3: D’aquí a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països.

Projecte Prometeus

Aquest projecte té l’objectiu d’augmentar gradualment el nombre de joves del Raval que comencen i completen estudis universitaris, per tal de transformar la tendència del barri. Prometeus és una iniciativa de l’Associació Educativa Integral del Raval i El Periódico El Raval, juntament amb els dos instituts públics del barri. La taula de seguiment del projecte incorpora el Districte de Ciutat Vella, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; i, en el grup motor, també hi participen les universitats UB, UAB, UPF i UPC. El projecte ha estat guardonat amb el Premi Barcelona Innovació Educativa 2018 per a iniciatives que contribueixen a promoure les oportunitats educatives i la inclusió social.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 4. Educació de qualitat
ODS 4. Educació de qualitat

Meta 4.3: D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

Meta 4.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

Meta 4.5: D’aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables.

ODS 10. Reducció de les desigualtats
ODS 10. Reducció de les desigualtats

Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

Meta 10.7: Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Serveis d’assistència tècnica en l’àmbit de la cooperació, l’educació per la pau i l’acció social a administracions públiques

asessoria-tecnicaLa Fundació Solidaritat UB assessora tant a la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona com a administracions públiques i organitzacions de la societat civil en els àmbits de treball que li són propis: la cooperació al desenvolupament, la promoció dels drets humans i l’acció social. L’assistència tècnica pot incloure identificació, formulació, seguiment i avaluació de projectes; elaboració d’estudis sobre intervencions en matèria de cooperació, assessorament en l’organització de cursos i altres activitats de sensibilització…

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

ODS 17. Aliances per assolir els objectius
ODS 17. Aliances per assolir els objectius

Meta 17.17: Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Comments are closed.